The strategic innovation programme for the Internet of Things:

Internet of Things för innovativ samhällsutveckling 2018

Closed 13 March 2018

I det här erbjudandet satsar Vinnova på projekt där sakernas internet (Internet of Things) ska användas för att lösa samhällsutmaningar. Projekten ska utgå från de problem som finns hos offentliga organisationer, som kommuner och landsting.

The offer in brief

treklover1

What can you apply for?

Genomföra större projekt för att lösa offentliga organisationers utmaningar och behov genom sakernas internet.
Utveckla konsortiet till att bli en hubb för sakernas internet, dvs ett internationellt föredöme för innovativ samhällsutveckling genom sakernas internet.

treklover2

Who can apply?

Offentliga organisationer så som kommuner, landsting eller regioner i samverkan med företag, lärosäten och institut. Minst tre aktörer måste finnas med i ansökan.

treklover3

How much can you apply for?

Upp till 12 miljoner kronor. Vi finansierar högst 50 procent av den totala projektkostnaden.

Viktiga datum

 • Vad handlar erbjudandet om?

  Vi finansierar projekt där sakernas internet (Internet of Things - IoT) löser samhällsproblem. Projekten ska bidra till att kommuner, landsting, regioner, myndigheter eller liknande offentliga organisationer ska kunna använda IoT för att förbättra och effektivisera sin verksamhet. 

  Aktiviteter ni kan söka finansiering för

  • Utveckling av nya innovativa IoT-lösningar som behövs för att hantera de offentliga organisationernas behov och problem.
  • Test och implementering av nya innovativa IoT-lösningar i verkliga miljöer eller i demonstrationsmiljöer.
  • Beskrivning och kartläggning av behoven inom valt fokusområde
  • Aktiviteter som gör att projektresultaten kunna spridas och användas av fler, exempelvis kommersialiseras, upphandlas och spridas till andra offentliga aktörer, både nationellt och internationellt.
  • Aktiviteter som gör att projekten kan utvecklas till IoT-hubbar.

  Vi riktar oss till konsortier bestående offentliga organisationer, minst ett företag och en aktör med god förståelse för IoT, både vad gäller affärsmöjligheter och teknik. Det är inget krav att universitet, högskola eller forskningsinstitut deltar, men ansökningar med dessa aktörer kommer att prioriteras.

   

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Ladda ned bilagor

  Här kan ni ladda ned de bilagor som ni behöver bifoga i ansökan, till exempel CV-mall eller projektbeskrivningsmall.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det kan ta tid att göra en ansökan. Ni kan börja fylla i era uppgifter, spara och sedan justera ända fram tills ni skickar in den fullständiga ansökan.

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Torbjörn Fängström

  Kontaktperson angående utlysningens inriktning och innehåll

  46 70 167 93 90

  Joanna Franzén

  Kontaktperson angående bedömningsprocessen samt juridiska och administrativa frågor

  46 8 473 3054

  Göran Persson

  Administrativa frågor

  46 8 473 31 32

  Vinnovas IT-support

  Technical questions about our e-service portal

  +46 8 473 32 99

  Selection of fund­ed pro­jects

  Project title Coordinator Grant Status Reference number
  IoT Hub Education Kungsbacka kommun SEK 11 998 000 Ongoing 2018-01519
  Secure and Reliable IoT for Better Living in Elderly Care Solna kommun SEK 4 514 800 Ongoing 2018-01517
  Playful Internet of Things Linköpings kommun SEK 5 250 476 Ongoing 2018-01511
  Water Monitoring Networks - iWater STOCKHOLMS KOMMUN SEK 6 022 000 Ongoing 2018-01509
  IoT for accessibility BRON INNOVATION AB SEK 12 000 000 Ongoing 2018-01507
  Smart sustainable urban development STOCKHOLMS KOMMUN SEK 11 820 000 Ongoing 2018-01505
  IoT for Logistics in the Public Sector ÖSTERGÖTLANDS LÄNS LANDSTING SEK 12 000 000 Ongoing 2018-01518
  Implementing IoT to Create a Circular Industrial Symbiosis System: A case of Sotenäs Kommun Sotenäs kommun SEK 4 937 342 Ongoing 2018-01516
  FOSF - IoT public health through sports and outdoor life PEAK REGION AB SEK 1 659 000 Ongoing 2018-01500
  Page statistics Reference number 2017-04923