Strategiska innovationsprogrammet RE:Source

Här nedan hittar ni aktuella erbjudanden inom programmet.

Closed for application

Closed
Closed 25 September 2018

RE:Source - demonstrationsprojekt

Closed 25 September 2018

Stöd för att bidra till en mer effektiv och miljömässigt hållbar materialanvändning i samhälle och industri.

Closed
Closed 25 September 2018

RE:Source - utveckla hållbar användning av plast

Closed 25 September 2018

Bidrag för att vidareutveckla systemlösningar som gör det möjligt att använda plast på ett hållbart sätt i samhället.

Closed
Closed 29 August 2018

RE:Source - styrmedel för ökad resurseffektivitet för produkter

Closed 29 August 2018

Skapar innovationer som minimerar och nyttiggör avfall. Arbetar för resurseffektivt samhälle, hållbar materialförsörjning och hållbart energisystem.

Closed
Closed 29 August 2018

RE:Source - verktyg för bedömning av resurseffektivitet

Closed 29 August 2018

Skapar innovationer som minimerar och nyttiggör avfall. Arbetar för resurseffektivt samhälle, hållbar materialförsörjning och hållbart energisystem.

Closed
Closed 6 February 2018

RE:Source: Idéprojekt för kraftigt minskade avfallsmängder

Closed 6 February 2018

Finansiering av idéprojekt som kan bidra till kraftigt minskade avfallsmängder i samhälle och näringsliv

Closed
Closed 6 February 2018

RE:Source: Innovationer för hållbar materialanvändning

Closed 6 February 2018

Finansiering för projekt som bidrar till hållbar materialanvändning. RE:Source riktar sig särskilt till projekt som minskar avfallsmängderna eller bidrar till förbättrad arbetsmiljö.

Last updated 24 May 2018 Page statistics Reference number 2017-05301