Medtech4health: Klinisk verifiering av nya medicintekniska produkter:

Klinisk verifiering av nya medicintekniska produkter

Closed 14 September 2016

Medtech4Health: Klinisk verifiering av nya medicintekniska produkter - 2016

Viktiga datum

 • 1 Jul 2016
  Opens for application
  1 Jul 2016
 • 14 Sep 2016
  Apply before kl 14:00
  14 Sep 2016 at 14:00
 • Påbörja ansökan i god tid

  Frågor?

  Pontus von Bahr

  Frågor angående bedömningsprocessen samt juridiska och administrativa.

  08 - 473 30 91

  pontus.vonbahr@vinnova.se

  Reidar Gårdebäck

  Medtech4health

  0702 – 94 92 96

  reidar.gardeback@medtech4health.se

  Peter Hult

  Kontaktperson angående utlysningens inriktning och innehåll. (ej tillgänglig under perioden 1/7 – 29/8)

  013 - 28 67 42

  peter.hult@liu.se

  Vinnovas IT-support

  Technical questions about our e-service portal

  +46 8 473 32 99

  helpdesk@vinnova.se

  Selection of fund­ed pro­jects

  Project title Coordinator Grant Status Reference number
  Clinical evaluation of Joint Academy, an innovative Internet-based platform for the management of osteoarthritis Lunds universitet SEK 468 000 Completed 2016-04187
  Klinisk verifiering av innovativ produkt som förenklar intravenösa stick Ortrud Medical AB SEK 142 424 Completed 2016-04185
  Utvärdering av nytt strålskydd TEN MEDICAL DESIGN AB SEK 398 000 Completed 2016-04179
  Klinisk verifiering av smart läkemedelsdosett enl. ISO/IEC 62366 PILLOXA AB SEK 480 000 Completed 2016-04175
  Oral elektrisk stimulering för patienter med snarkningsproblem och Obstruktiv Sömnapné Karolinska Institutet SEK 82 522 Completed 2016-04174
  Kryoprevention av oral mukosit BrainCool AB (publ) SEK 500 000 Completed 2016-04171
  Klinisk prövning av ALEX; en webbaserad tjänst för diagnostik av bakterieinfektioner 1928 DIAGNOSTICS AB SEK 300 000 Completed 2016-04170
  Klinisk verifiering av trycksårsindikator PUsensor AB SEK 395 681 Completed 2016-04054
  Clinical verification of Pressure Ulcer risk indicator PUsensor AB SEK 395 681 Completed 2016-04054
  Clinical evaluation of Joint Academy, an innovative Internet-based platform for the management of osteoarthritis Lunds universitet SEK 468 000 Completed 2016-04187
  All projects
  Page statistics Reference number 2016-03515