Medtech4Health innovatörer:

Stöd till innovatörer i vård och omsorg 2018

Closed 12 April 2018

Vi riktar oss till vård- och omsorgsgivare med innovativa idéer som inkluderar någon typ av medicinsk teknik. Det kan handla om att använda befintlig teknik på ett nytt sätt eller utveckla eller implementera ny teknik som väsentligt kan förbättra det kliniska utfallet eller effektivisera vården. Sökande välkomnas både från den offentliga och privata vård- och omsorgssektorn.

The offer in brief

treklover1

Vad kan ni söka för?

Projekt för utveckling, analys eller utvärdering av medicintekniska innovationer i vården. Finansieringen ska gå till lönekostnader och övriga projektspecifika kostnader.

treklover2

Vem kan söka?

Anställda inom vård och omsorg, både hos offentliga och privata vårdgivare.

treklover3

Hur mycket kan ni söka?

Mellan 100 000 kronor och 1 miljon kronor per projekt. Utan medfinansiering kan ni få maximalt 500 000 kronor.

Viktiga datum

 • 7 Feb 2018
  Opens for application
  7 Feb 2018
 • 12 Apr 2018
  Apply before kl 14:00
  12 Apr 2018 at 14:00
 • 2 Jul 2018
  Project allowed to start
  2 Jul 2018
 • Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  How to apply for funding

  Ladda ned bilagor

  Här kan ni ladda ned de bilagor som ni behöver bifoga i ansökan, till exempel CV-mall eller projektbeskrivningsmall.

  Projektbeskrivningsmall Stöd till innovatörer i vård och omsorg 2018 (doc, 95 kB) CV-mall Stöd till innovatörer i vård och omsorg 2018 (doc, 81 kB)

  Börja ansökan i god tid

  Tänk på att det kan ta flera dagar att samla ihop information och fylla i ansökan. Börja därför i god tid. Ni kan börja fylla i era uppgifter, spara och sedan justera ända fram tills ni skickar in den fullständiga ansökan.

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Pontus von Bahr

  Frågor angående bedömningsprocessen samt juridiska och administrativa

  46 8 473 30 91

  pontus.vonbahr@vinnova.se

  Anna Tegnesjö

  Frågor angående bedömningsprocessen samt juridiska och administrativa frågor

  46 8 473 3162

  anna.tegensjo@vinnova.se

  Frida Lindberg

  Kontaktperson ang. utlysningens inriktning och innehåll

  07 790 96 13

  frida.lindberg@medtech4health.se

  Vinnovas IT-support

  Technical questions about our e-service portal

  +46 8 473 32 99

  helpdesk@vinnova.se

  Selection of fund­ed pro­jects

  Project title Coordinator Grant Status Reference number
  Trådlös implanterbar nervstimulering - en NFC-baserad plattform för patientdriven nervregenerering ÖSTERGÖTLANDS LÄNS LANDSTING SEK 600 000 Ongoing 2018-02290
  Verktyg för att förbättra inhalationen av läkemedel vid astma och kronisk obstruktiv lungsjukdom Karolinska Universitetssjukhuset SEK 940 750 Ongoing 2018-02280
  Patientnära mätning av plasma antibiotikanivåer hos patienter med svåra infektioner Akademiska Sjukhuset SEK 707 000 Ongoing 2018-02252
  Wireless Implantable Nerve Stimulation - a NFC based platform for patient driven nerve regeneration ÖSTERGÖTLANDS LÄNS LANDSTING SEK 600 000 Ongoing 2018-02290
  Improved inhalation of drugs for patients with asthma and chronic obstructive lung disease Karolinska Universitetssjukhuset SEK 940 750 Ongoing 2018-02280
  Bedside measurement of plasma antibiotic concentrations in patients with severe infektions Akademiska Sjukhuset SEK 707 000 Ongoing 2018-02252
  FRAil - Fall risk assessment Region Västerbotten SEK 697 823 Ongoing 2018-02278
  DOGS-2: Digital Pathology for Optimized Gleason Score-2 Region Skåne SEK 1 000 000 Ongoing 2018-02271
  Internet-based neck-specific exercise for individuals with chronic Whiplash Associated Disorders Region Sörmland SEK 1 000 000 Ongoing 2018-02244
  FRAil- Fallriskvärdering Region Västerbotten SEK 697 823 Ongoing 2018-02278
  All projects
  Page statistics Reference number 2018-00536