Kunskapssatsningar för industrins digitalisering:

Kunskapsspridning för ökad digitalisering i industrin

Closed 1 February 2018

Genom det här erbjudandet vill vi stödja projekt som syftar till att sprida kunskap om digitalisering och digitala lösningar för tillämpning i industrin. Vi vill bidra till ökad kunskap om artificiell intelligens, människa-maskin interaktion, digital säkerhet, affärsmodellsutveckling och strategisk kompetensförsörjning. Erbjudandet är en del av Vinnovas uppdrag från regeringen att främja digitaliseringen av svensk industri.

The offer in brief

treklover1

What can you apply for?

Kunskapsspridningsprojekt som genomförs under 2018.

treklover2

Who can apply?

Svenska företag, forskningsorganisationer, offentliga och ideella organisationer.

treklover3

How much can you apply for?

Budget för hela utlysningen är 10 miljoner kronor. Det finns ingen övre gräns för hur mycket ett projekt kan söka.

Viktiga datum

 • 20 Oct 2017
  Opens for application
  20 Oct 2017
 • 1 Feb 2018
  Apply before kl 14:00
  1 Feb 2018 at 14:00
 • 22 Mar 2018
  Project allowed to start
  22 Mar 2018
 • Vad handlar erbjudandet om?

  Det här är ett erbjudande till aktörer som vill sprida kunskap för att öka tempot för digitaliseringen av den svenska industrin. Utlysningens mål är att på bred front öka kunskapen om digitala lösningar och deras tillämpningar i industrin.

  Kunskapen ska vara användbar för industriverksamheter och i huvudsak baseras på befintliga underlag. Med detta avses resultat från tidigare forskning eller andra studier (sökandens egna eller andras). Det kan även innebär underlag uppbyggda på praktiska erfarenheter eller professionell expertis.

  Projekten ska arbeta för att nå ut till många och åstadkomma väsentlig nytta för produkt- och processägare i industrin eller andra som arbetar med industrins utveckling.

  Med denna satsning vill vi bidra till:

  • Ökad kunskap om artificiell intelligens för tillämpning i industrin
  • Ökad kunskap om avancerad människa-maskin interaktion och samarbete med robotar
  • Ökad kunskap om digital säkerhet i en uppkopplad industri
  • Ökad kunskap om affärsmodellsutveckling för digitaliserade industriverksamheter
  • Ökad kunskap om den kompetens och de kompetensförsörjningsstrategier en digitaliserad industri ställer krav på

  Erbjudandet gäller aktörskonstellationer bestående av minst två projektparter. Projektparterna kan vara företag, universitet, högskolor, forskningsinstitut eller andra aktörer som exempelvis fackliga organisationer, arbetsgivarorganisationer och regionala initiativ.

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  How to apply for funding

  Ladda ned bilagor

  Här kan ni ladda ned de bilagor som ni behöver bifoga i ansökan, till exempel CV-mall eller projektbeskrivningsmall.

  Mall_Projektbeskrivning Kunskapsspridning för ökad digitalisering (docx, 29 kB) Mall_CV-bilaga (docx, 22 kB)

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det kan ta tid att göra en ansökan. Ni kan börja fylla i era uppgifter, spara och sedan justera ända fram tills ni skickar in den fullständiga ansökan.

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Annika Zika-Viktorsson

  Utlysningsansvarig

  08-473 30 59

  annika.zika-viktorsson@vinnova.se

  Tommy Schönberg

  Utlysningsansvarig

  08-473 30 30

  tommy.schonberg@vinnova.se

  Mikael Hedelind

  Utlysningsansvarig

  08-473 31 57

  mikael.hedelind@vinnova.se

  Marie Wikström

  Administrativa frågor

  08-473 31 79

  marie.wikstrom@vinnova.se

  Vinnovas IT-support

  Vinnova’s IT support

  +46 8 473 32 99

  helpdesk@vinnova.se

  Funded projects

  <p><a id="finansieradeprojekt"></a></p>

  Project title Coordinator Grant Status Reference number
  Digitalisering av tillverkning, lagerföring, kvalitetssäkring och realtidsövervakning inom svensk industri RISE Research Institutes of Sweden AB SEK 1 475 000 Ongoing 2018-00525
  Into DeeP RISE SICS Västerås AB SEK 1 000 000 Ongoing 2018-00524
  Kollaborativ kompetens Trä- och teknikcollege i Skellefteå AB SEK 907 000 Ongoing 2018-00517
  Introduktionspaket till Artificiell Intelligens och Machine Learning för industriella tillämpningar SPRYMER AB SEK 1 000 000 Ongoing 2018-00513
  Industriell transformation genom digitalisering baserad på 3D-printning av metaller (Digi3D-skiftet) Örebro universitet SEK 808 823 Ongoing 2018-00511
  Förutsättningar för uppkopplad och digitaliserad geometrisäkring PE Geometry SEK 812 000 Ongoing 2018-00510
  DigiDIY - Digitalisering, Do-It-Yourself RISE SICS Västerås AB SEK 1 000 000 Ongoing 2018-00504
  Kunskapsspridning om Industri 4.0 i den industriella värdekedjan Umeå universitet SEK 584 000 Ongoing 2018-00496
  Kunskapsspridning avseende digitalisering för ökad spårbarhet och resurseffektivitet i den textila värdekedjan Swerea IVF AB SEK 950 000 Ongoing 2018-00489
  För en säker uppkopplad industri RISE SICS AB SEK 1 106 000 Ongoing 2018-00526
  All projects

  Så arbetar vi med digitalisering av industrin

  <p>Digitalisering av industrin är ett område som genomsyrar en stor del av Vinnovas verksamhet. Möt några projekt som bidrar till att digitalisera industrin.</p>
  Page statistics Reference number 2017-04966