Hälsa och sjukdomsprevention - ett samarbete mellan Sverige och Indien:

Indo-Swedish Innovation Call: Health and Disease Prevention 2017-2020

Closed 16 January 2017

Indo-Swedish Innovation Call: Health and Disease Prevention 2017-2020

Viktiga datum

 • 15 Sep 2016
  Öppnar för ansökan
  15 Sep 2016
 • 16 Jan 2017
  Ansök senast kl 17:00
  16 Jan 2017 at 17:00
 • Påbörja ansökan i god tid

  Selection of fund­ed pro­jects

  Project title Coordinator Grant Status Reference number
  Strategier mot antibiotikaresistenta Mycobacterium tuberculosis och bakterier från gruppen ESKAPE Karolinska Institutet SEK 4 420 000 Ongoing 2017-00103
  Bakteriers sialinsyrametabolism innehåller möjliga kandidater för utveckling av nya antibakteriella läkemedel Göteborgs Universitet SEK 5 300 000 Ongoing 2017-00180
  Sialic Acid Scavenging, Catabolic and Sialylation Pathways: Putative Targets for New Antimicrobial Agents Göteborgs Universitet SEK 5 300 000 Ongoing 2017-00180
  Strategies against antibiotic resistance in Mycobacterium tuberculosis and ESKAPE pathogens Karolinska Institutet SEK 4 420 000 Ongoing 2017-00103
  DEVELOPING BONE ACTIVE MOLECULE FUNCTIONALIZED BIOMATERIALS FOR PREVENTION/TREATMENT OF OSTEOPOROTIC FRACTURES Lunds universitet SEK 4 950 000 Ongoing 2017-00269
  Boost to Brittle Bones (BOOST2B) Karolinska Institutet SEK 4 550 000 Ongoing 2017-00243
  Improved, affordable single strain whole cell-B subunit oral cholera vaccine Göteborgs Universitet SEK 5 950 000 Ongoing 2017-00250
  Improved, affordable single strain whole cell-B subunit oral cholera vaccine Göteborgs Universitet SEK 5 950 000 Ongoing 2017-00250
  DEVELOPING BONE ACTIVE MOLECULE FUNCTIONALIZED BIOMATERIALS FOR PREVENTION/TREATMENT OF OSTEOPOROTIC FRACTURES Lunds universitet SEK 4 950 000 Ongoing 2017-00269
  Boost to Brittle Bones (BOOST2B) Karolinska Institutet SEK 4 550 000 Ongoing 2017-00243
  All projects
  Page statistics Reference number 2016-04046