IMI - Innovative Medicines Initiative: Funding of innovations in the field of medical research:

Finansiering av innovationer inom medicinsk forskning - IMI 2 Call 13

Closed 28 February 2018

I det här erbjudandet finansieras innovationsprojekt utifrån forskning kring bland annat diabetes, cancer, antibiotika och neurodegenerativa sjukdomar. Vi riktar oss till akademiska forskare, företag, sjukhus och patientföreningar.

The offer in brief

treklover1

What can you apply for?

Områden som är aktuella för finansiering är projekt som berör bland annat diabetes, cancer, antibiotika och neurodegenerativa sjukdomar.

treklover2

Who can apply?

Akademiska forskare, företag, sjukhus och patientföreningar kan söka finansiering.

treklover3

How much can you apply for?

Total budget för utlysningen är 223 miljoner euro.

Viktiga datum

  • Page statistics Reference number 2018-00023