IMI - Innovative Medicines Initiative: Funding of innovations in the field of medical research:

Finansiering av innovationer inom medicinsk forskning - IMI 2 Call 16

Closed 24 October 2018

I det här erbjudandet finansieras innovationsprojekt utifrån forskning kring bland annat tuberkulos, mykobakterier, gepotidacin och inkapsling av antibiotika i nanopartiklar. Vi riktar oss till akademiska forskare, företag, sjukhus och patientföreningar.

The offer in brief

treklover1

What can you apply for?

Projekt som berör bland annat tuberkulos, mykobakterier, gepotidacin och inkapsling av antibiotika i nanopartiklar

treklover2

Who can apply?

Akademiska forskare, företag, sjukhus och patientföreningar kan söka finansiering. 

treklover3

How much can you apply for?

Den totala budgeten för utlysningen är 47 miljoner euro. 

Viktiga datum

  • Page statistics Reference number 2018-03121