EUREKA cluster co-funding :

EUREKA Euripides2 – Smarta elektroniksystem

Closed 20 September 2017

Detta erbjudande vänder sig till projektaktörer längs hela värdekedjan för smarta elektroniksystem. Projektresultaten ska bidra till hållbar tillväxt i Sverige.

The offer in brief

treklover1

What can you apply for?

Smarta elektroniksystem, till exempel sensorer, kraftelektronik, elektronikplattformar, byggsätt och produktintegrering inom elektronik.

treklover2

Who can apply?

Industrikonsortier bestående av minst två oberoende organisationer i minst två EUREKA-länder. Minst ett svenskt företag måste delta. Även svenska forskningsorganisationer kan söka.

treklover3

How much can you apply for?

Det finns ingen specifik övre beloppsgräns, men vi finansierar högst 50 procent av projektets godkända kostnader. Vanligtvis finansierar vi projekt från ett par miljoner kronor upp till ungefär 25 miljoner kronor.

Viktiga datum

 • 28 Aug 2017
  Opens for application
  28 Aug 2017
 • 20 Sep 2017
  Apply before
  20 Sep 2017
 • 29 Nov 2017
  Fullständig projektplan
  29 Nov 2017
 • Vad handlar erbjudandet om

  Med det här erbjudandet vill vi stödja projekt med aktörer längs hela värdekedjan för smarta elektroniksystem. Projekten kan beröra allt från sensorer via byggsätt till integrerade elektronikprodukter. Tillämpningsområdena kan komma exempelvis från fordonssektorn, medicinsk teknik, säkerhetsbranschen eller produktionsområdet.

  För att få finansiering ska resultaten vara relevanta för svenskt näringslivs konkurrenskraft. Förväntade resultat av projekten är exempelvis prototyper och demonstratorer av intresse för potentiella kunder på en internationell marknad.

  Vi finaniserar inte projekt inom ren mikro- och nanoelektronik. Svenska aktörer inom dessa områden hänvisas till programmet Ecsel. Vi stödjer heller inte Eurekaklustret Penta.

  Ansökningsprocessen sker i flera steg

  Ni kan söka vårt projektbidrag först när projektet har fått sin projektansökan godkänd av Eurekanätverket.

  1. Först skickar ni en ansökan till Euripides² (inte till Vinnova). Ansökan kan antingen vara en första skiss, en så kallad Project Outline, eller en fullständig ansökan, Full Project Proposal.

   Ansökan brukar först vara i form av en första skiss, men det är tillåtet att skicka in en fullständig ansökan direkt.
  2. Om ni har skickat in en skiss meddelar Euripides² om ni ska skicka in en fullständig ansökan. Ni får då förslag på eventuella förbättringar av ansökan.

   Om ni har skickat in en fullständig ansökan får ni reda på om Euripides² har godkänt projektet och gett det en så kallad label.
  3. Om er ansökan har fått label bjuds ni in att skicka en ansökan till oss.
  4. Baserat på ansökningarna samt en projektintervju gör vi en slutgiltig bedömning om ni får finansiering eller inte.

  Vad handlar Euripides2 om?

  Euripides² är ett innovationskluster för smarta elektroniksystem. Klustret är en del av det internationella Eurekaprogrammet. Alla projekt inom Eurekas kluster är offentlig-privata partnerskap med brett industriellt deltagande som syftar till ökad europeisk konkurrenskraft. Detta görs genom att främja forskning, utveckling och standardisering i europeisk samverkan.

  Euripides² har startats genom initiativ från den europeiska elektronikindustrin. Klustret möjliggör europeiska samverkansprojekt men finansierar ej dessa. Offentlig finansiering görs av deltagande staters myndigheter. I Sverige är det Vinnova som delfinansierar Euripides² projekt. Övrig finansiering görs direkt av deltagande aktörer.

  Länkar

  Page statistics Reference number 2017-03596