Bygginnovationen 2011-2018:

Bygginnovationen 2013 - 2015

Closed 17 January 2016

Bygginnovationen 2013 - 2015

Viktiga datum

 • Påbörja ansökan i god tid

  Frågor?

  Vinnovas IT-support

  Technical questions about our e-service portal

  +46 8 473 32 99

  Selection of fund­ed pro­jects

  Project title Coordinator Grant Status Reference number
  Undertak och ljudbafflar i cellulosafiber White arkitekter Aktiebolag SEK 50 000 Completed 2013-03268
  Byggbalkar av lättviktskomponenter BITEAM Aktiebolag SEK 1 083 951 Completed 2013-03226
  Framtida fönsterkonstruktioner med biokompositer i kombination med limmade glas INWIDO SVERIGE AB SEK 200 000 Completed 2013-03157
  Visuell byggnadshantering i 3D SPOTSCALE AB SEK 50 000 Completed 2013-02977
  Solenergi från framtidens fönster INWIDO SVERIGE AB SEK 200 000 Completed 2013-02959
  Automatiserad klinkersättning CBOT AB SEK 200 000 Completed 2013-02958
  Solljus för hälsosam och energibesparande belys ning i byggnader PARANS SOLAR LIGHTING AB (PUBL) SEK 2 000 000 Completed 2013-02950
  Pilotinstallation och certifiering av den innovativa solfångaren EOS HELIOCAMINUS AB SEK 500 000 Completed 2013-02930
  Fönsterlås NORDSTRÖM KELLY ARKITEKTER AB SEK 50 000 Completed 2015-05501
  Bygginnovationen - 15031, Borrning med hjälp av centriskt upptagande av reaktionsmoment EKSTRÖM BYGGTEKNIK AB SEK 50 000 Completed 2015-04969
  Page statistics Reference number 2013-02777