Bygginnovationen 2011-2018:

Bygginnovationen 2013 - 2015

Closed 17 January 2016

Bygginnovationen 2013 - 2015

Viktiga datum

 • 17 Jun 2013
  Öppnar för ansökan
  17 Jun 2013
 • 17 Jan 2016
  Ansök senast kl 14:00
  17 Jan 2016 at 14:00
 • Påbörja ansökan i god tid

  Frågor?

  Lena Dalsmyr

  Administratör, VINNOVA

  46 8 473 31 61

  lena.dalsmyr@vinnova.se

  Anna Land

  Bygginnovationens Programledning

  46 72-554 46 61

  anna.land@iqs.se

  Lejla Cengic

  Utlysningsansvarig på Vinnova

  46 8 473 30 10

  lejla.cengic@vinnova.se

  Vinnovas IT-support

  Technical questions about our e-service portal

  +46 8 473 32 99

  helpdesk@vinnova.se

  Selection of fund­ed pro­jects

  Project title Coordinator Grant Status Reference number
  Grundläggning bärande trägrund MW KRONBORGEN HOLDING AB SEK 50 000 Completed 2015-07112
  Visuell byggnadshantering i 3D SPOTSCALE AB SEK 50 000 Completed 2013-02977
  Solenergi från framtidens fönster INWIDO SVERIGE AB SEK 200 000 Completed 2013-02959
  Automatiserad klinkersättning CBOT AB SEK 200 000 Completed 2013-02958
  Solljus för hälsosam och energibesparande belys ning i byggnader PARANS SOLAR LIGHTING AB (PUBL) SEK 2 000 000 Completed 2013-02950
  Pilotinstallation och certifiering av den innovativa solfångaren EOS HELIOCAMINUS AB SEK 500 000 Completed 2013-02930
  Bygginnovationen - 15031, Borrning med hjälp av centriskt upptagande av reaktionsmoment EKSTRÖM BYGGTEKNIK AB SEK 50 000 Completed 2015-04969
  Fönsterlås NORDSTRÖM KELLY ARKITEKTER AB SEK 50 000 Completed 2015-05501
  Undertak och ljudbafflar i cellulosafiber White arkitekter Aktiebolag SEK 50 000 Completed 2013-03268
  Verktyg för att undvika tidig sprickbildning i betong VEMAVENTURI AB SEK 901 159 Completed 2013-05500
  All projects
  Page statistics Reference number 2013-02777