Bygginnovationen 2011-2018:

Bygginnovationen 2013 - 2015

Closed 17 January 2016

Bygginnovationen 2013 - 2015

Viktiga datum

 • 17 Jun 2013
  Öppnar för ansökan
  17 Jun 2013
 • 17 Jan 2016
  Ansök senast kl 14:00
  17 Jan 2016 at 14:00
 • Påbörja ansökan i god tid

  Frågor?

  Lena Dalsmyr

  Administratör, VINNOVA

  46 8 473 31 61

  lena.dalsmyr@vinnova.se

  Anna Land

  Bygginnovationens Programledning

  46 72-554 46 61

  anna.land@iqs.se

  Lejla Cengic

  Utlysningsansvarig på Vinnova

  46 8 473 30 10

  lejla.cengic@vinnova.se

  Vinnovas IT-support

  Technical questions about your application in our e-service portal

  +46 8 473 32 99

  helpdesk@vinnova.se

  Selection of fund­ed pro­jects

  Project title Coordinator Grant Status Reference number
  Kvalitetssäkrade system för skyddsbeläggning på utsatta ytor av betong i biologiska behandlingsanläggningar CBI Betonginstitutet AB SEK 200 000 Completed 2013-03214
  Tanklös WC - innovativ vattenbesparande toalett CDUP AB SEK 164 000 Completed 2013-03172
  Spackelrobot RCI RoboCraft Innovation AB SEK 200 000 Completed 2014-05746
  Miljövänlig våtrumsmodul BLATRADEN AB SEK 200 000 Completed 2015-04170
  Smart belysning för framtidens byggnader GREINON ENGINEERING AB SEK 50 000 Completed 2015-00916
  Brand Säkra Takgenomförningar AB JOHAN VENTILATION SEK 50 000 Completed 2014-04425
  Förstudie alternativt bränsle (biogas) för sandtorkning RÅDASAND AB SEK 50 000 Completed 2014-03913
  Samverkansbjälklag betong-träbjälkar-massivträplatta HEDAREDS SAND & BETONG AKTIEBOLAG SEK 200 000 Completed 2014-04357
  Återvinning av energi från luft och vatten ENERGI MONTAGE AKTIEBOLAG SEK 200 000 Completed 2014-01797
  Solhybridsystem med standardprodukt ENERGIREVISOR ERW AB SEK 200 000 Completed 2014-01796
  All projects
  Page statistics Reference number 2013-02777