Bygginnovationen 2011-2018

Med Bygginnovationen vill vi utveckla en stark och uthållig innovationsmiljö för svensk samhällsbyggnadssektor. Bygginnovationen ska bidra till ökad produktivitet och effektivitet i de svenska byggföretagen.

Closed for application

Closed
Closed 1 November 2018

Bygginnovationen

Closed 1 November 2018

Bygginnovationen ska bidra till ökad produktivitet och effektivitet i svenska byggföretag. Ansökningarna samlas upp och beslutas sex gånger per år.

Closed
Closed 17 January 2016

Bygginnovationen 2013 - 2015

Closed 17 January 2016

Bygginnovationen 2013 - 2015

Closed
Closed 13 June 2013

Bygginnovationen 2011-2014

Closed 13 June 2013

Bygginnovationen 2011-2014

Last updated 25 February 2020

Reference number 2011-02947

Page statistics