Bioinnovation:

Forskarstudier i industrisamverkan inom Treesearch

Closed 5 December 2017

I det här erbjudandet stödjer vi doktorandprojekt eller post doc-projekt som syftar till att utveckla nya material och specialkemikalier från skogsråvara för industrin. Forskningsresultaten ska kunna omsättas i praktiken av industrin. Bioinnovations erbjudande är en del av plattformen Treesearch's industriforskarskola.

The offer in brief

treklover1

What can you apply for?

Doktorandprojekt eller post doc-bidrag inom områdena nya material och specialkemikalier

treklover2

Who can apply?

Universitet tillsammans med företag och forskningsinstitut

treklover3

How much can you apply for?

Högst 2,1 miljoner kronor per doktorand och 1,2 miljoner kronor per post doc. Medverkande företag ska bidra med minst 50 procent av projektets totala kostnad.

Viktiga datum

 • Vad handlar erbjudandet om?

  Det här erbjudandet syftar till att finansiera forskarstudier för en person inom Treesearch industriforskarskola. Det omfattar följande forskningsområden:

  • Ved och vedkomponenter: Utveckling av kunskap om strukturen i ved och vedkomponenter för att möjliggöra utveckling av ny teknik för utvinning av vedkomponenter, och för modifiering av dessa
  • Bioraffinaderi för material och kemikaliesystem: Teknik och kunskap för att utvinna nya typer av fasta eller flytande komponenter för materialapplikationer
  • Materialformning av fasta och flytande materialsystem: Teknik och kunskap för att kombinera eller forma materialkomponenter, i fast eller flytande form, så att de ingår i ett sammansatt tekniskt material eller produkt med specifik sammansättning
  • Nya material: Teknik och kunskap för materialdesign och utveckling av nya egenskaper som syftar till att utvidga egenskapsområdet för dagens vedbaserade material

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Läs utlysningstexten och ladda ned bilagor

  I utlysningstexten hittar ni all information om utlysningen, bland annat detaljerad information om bedömningskriterierna och våra formella krav. Det är viktigt att ni läser den noga innan ni påbörjar er ansökan. Här kan ni också ladda ned de bilagor som ni behöver bifoga i ansökan, till exempel CV-mall eller projektbeskrivningsmall.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det kan ta tid att göra en ansökan. Ni kan börja fylla i era uppgifter, spara och sedan justera ända fram tills ni skickar in den fullständiga ansökan.

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Anna Wiberg

  Programchef BioInnovation

  08-762 79 95

  Anders Holmgren

  Utlysningsansvarig

  08-473 32 13

  Bengt Larsson

  Administrativa frågor

  08-473 31 14

  Vinnovas IT-support

  Technical questions about our e-service portal

  +46 8 473 32 99

  Selection of fund­ed pro­jects

  Project title Coordinator Grant Status Reference number
  Processanpassade biobaserade sortiment genom nyutveckling av ångexplosionsprocessen Sveriges Lantbruksuniversitet SEK 1 496 000 Ongoing 2017-05408
  Towards zero defects in packaging technology Lunds universitet SEK 2 550 000 Ongoing 2017-05399
  Textiles from trees: Process optimization through X-ray scattering analysis. Lunds universitet SEK 1 200 000 Ongoing 2017-05414
  Electro- and Photo-Induced Catalysis in Papers, "EPIC" Linköpings universitet SEK 2 100 000 Ongoing 2017-05413
  Adsorption of functionalized polymer to cellulose in the bleaching step - a way to tune the fiber properties CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG SEK 2 100 000 Ongoing 2017-05412
  The effect of compaction parameters on the properties of high-deformable paper KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN SEK 1 200 000 Ongoing 2017-05410
  Green wood and particleboard adhesives based on side-streams from the pulp industry KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN SEK 2 032 000 Ongoing 2017-05405
  Biocomposites -fiber modifiction and melt studies to increase the processability at high fiber content CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG SEK 1 790 000 Ongoing 2017-05402
  Transparent cellulose-based packaging material with good gas barrier properties KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN SEK 3 300 000 Ongoing 2017-05407
  Lignosulfonate composited with electronic polymer for large scale ionic storage applications Linköpings universitet SEK 1 200 000 Ongoing 2017-05401
  Page statistics Reference number 2017-04661