Bilateral call for proposals with China :

Samarbete med Kina för forskning, utveckling och innovation inom life science och trafiksäkerhet

Closed 26 June 2018

Med det här erbjudandet vill vi skapa möjligheter för bilateralt samarbete med Kina inom life science och trafiksäkerhet. Syftet med erbjudandet är att stärka forskning, utveckling och innovation som leder till ökad trafiksäkerhet och bättre hälsa i Sverige och i andra länder.

The offer in brief

What can you apply for?

Forsknings-, utvecklings- eller innovationsprojekt inom life science och trafiksäkerhet. Projektet ska pågå i 2–3 år.


Who can apply?

Enskilda företag eller konstellationer av företag, akademi och/eller offentlig sektor. Projektet ska ha ett samarbete med Kina.


How much can you apply for?

Total budget för utlysningen i Sverige är 20 miljoner kronor.

Viktiga datum

 • April 2018
 • Vad handlar erbjudandet om?

  Vi vill uppmuntra initiativ som med hjälp av forskning och innovation utvecklar och ökar kompetensen inom områdena life science och trafiksäkerhet. Projekten ska vara ett samarbete mellan svenska och kinesiska aktörer.

  Projekten ska pågå mellan två och tre år.

  Programmets områden

  Life Science

  • Infektionsprevention och antimikrobiell resistens
  • Individualiserad hälsa och precisionsmedicin
  • Traditionell kinesisk medicin
  • Digitalisering inom vård och omsorg

  Trafiksäkerhet

  • Analys av beteendet hos förare och utsatta trafikanter
  • Teknik för djupgående undersökning och analys av trafikolyckor
  • Avancerad teknik och utrustning för räddningstjänst och insatser vid trafikolyckor

  Hur bör projektgruppen se ut?

  Projektgruppen ska vara en konstellation bestående av en svensk grupp och en kinesisk grupp. Varje svensk grupp måste bestå av minst en näringslivspart. Den svenska gruppen kan bestå enbart av en projektpart, eller samverkan mellan olika aktörer så som industri, akademi och offentlig sektor. Såväl små och medelstora som stora företag välkomnas.

  Den bilaterala konstellationen måste anges i ansökan. Varje nationell grupp söker i sitt respektive land.

  Så här ansöker ni

  För att ni ska kunna söka bidrag för den svenska delen av projektet måste den kinesiska parten först gått vidare i den regionala utlysningen i Kina.

  What happens after the call has closed?

  Once your application has been registered, we'll send a confirmation email to the person responsible for the user account, as well as to the project manager and the company signer. Please note that this may take a few hours after the call has closed.

  After the closing date, you can't register any new information. You may only add information to your application if we ask for it.

  Who can read your application?

  Applications submitted to us become official documents. However, we don't disclose information about business operations, inventions or research results if it can be assumed that someone will suffer economic damage if we do.

  This means that we must disclose the documents if someone requests them. However, we can black out information if we believe it could cause economic harm if disclosed.

  How we handle official documents and privacy

  Frågor?

  Ciro Vasquez

  Utlysningsansvarig

  46 8 473 31 30

  Emelie Falk

  Ansvarig Life Science

  46 8 473 31 77

  Eric Wallgren

  Ansvarig Transport

  46 8 473 30 96

  Vinnovas IT-support

  Technical questions about our e-service portal

  +46 8 473 32 99

  Fund­ed pro­jects

  Project title Coordinator Grant Status Reference number
  Holistic and integrated emergency management using advanced technology and equipment under traffic accidents CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG SEK 4 027 000 Ongoing
  2018-02890
  Heterogeneous Traffic Groups Cooperative Driving Behaviours Research under Mixed Traffic Condition Statens väg- och transportforskningsinstitut SEK 3 630 000 Ongoing
  2018-02891
  Virtual Evaluation Tools for Pedestrian Integrated Safety CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG SEK 3 346 600 Ongoing
  2018-02879
  Development of novel precision medicine approach for management of heart failure with preserved ejection fraction AstraZeneca AB SEK 5 750 000 Ongoing
  2018-02874

  Läs mer om internationella samarbeten

  <p>Genom att skapa internationella nätverksprojekt, kan COST hjälpa till att använda forskningsresurser mer effektivt.</p>
  <p>Eureka stärker den europeiska industrins konkurrenskraft och skapar samarbeten mellan företag och forskare.</p>

  Reference number 2017-05312

  Page statistics