Bilateral call for proposals with China :

Samarbete med Kina för forskning, utveckling och innovation inom life science och trafiksäkerhet

Closed 26 June 2018

Med det här erbjudandet vill vi skapa möjligheter för bilateralt samarbete med Kina inom life science och trafiksäkerhet. Syftet med erbjudandet är att stärka forskning, utveckling och innovation som leder till ökad trafiksäkerhet och bättre hälsa i Sverige och i andra länder.

The offer in brief

treklover1

What can you apply for?

Forsknings-, utvecklings- eller innovationsprojekt inom life science och trafiksäkerhet. Projektet ska pågå i 2–3 år.


treklover2

Who can apply?

Enskilda företag eller konstellationer av företag, akademi och/eller offentlig sektor. Projektet ska ha ett samarbete med Kina.


treklover3

How much can you apply for?

Total budget för utlysningen i Sverige är 20 miljoner kronor.

Viktiga datum

 • April 2018
  Planerar att öppna
  April 2018
 • 3 Apr 2018
  Öppnar för ansökan
  3 Apr 2018
 • 26 Jun 2018
  Ansök senast kl 14:00
  26 Jun 2018 at 14:00
 • 1 Apr 2019
  Projekt får starta
  1 Apr 2019
 • Vad handlar erbjudandet om?

  Vi vill uppmuntra initiativ som med hjälp av forskning och innovation utvecklar och ökar kompetensen inom områdena life science och trafiksäkerhet. Projekten ska vara ett samarbete mellan svenska och kinesiska aktörer.

  Projekten ska pågå mellan två och tre år.

  Programmets områden

  Life Science

  • Infektionsprevention och antimikrobiell resistens
  • Individualiserad hälsa och precisionsmedicin
  • Traditionell kinesisk medicin
  • Digitalisering inom vård och omsorg

  Trafiksäkerhet

  • Analys av beteendet hos förare och utsatta trafikanter
  • Teknik för djupgående undersökning och analys av trafikolyckor
  • Avancerad teknik och utrustning för räddningstjänst och insatser vid trafikolyckor

  Hur bör projektgruppen se ut?

  Projektgruppen ska vara en konstellation bestående av en svensk grupp och en kinesisk grupp. Varje svensk grupp måste bestå av minst en näringslivspart. Den svenska gruppen kan bestå enbart av en projektpart, eller samverkan mellan olika aktörer så som industri, akademi och offentlig sektor. Såväl små och medelstora som stora företag välkomnas.

  Den bilaterala konstellationen måste anges i ansökan. Varje nationell grupp söker i sitt respektive land.

  Så här ansöker ni

  För att ni ska kunna söka bidrag för den svenska delen av projektet måste den kinesiska parten först gått vidare i den regionala utlysningen i Kina.

  How to apply for funding

  Frågor?

  Ciro Vasquez

  Utlysningsansvarig

  46 8 473 31 30

  ciro.vasquez@vinnova.se

  Emelie Falk

  Ansvarig Life Science

  46 8 473 31 77

  emelie.falk@vinnova.se

  Eric Wallgren

  Ansvarig Transport

  46 8 473 30 96

  eric.wallgren@vinnova.se

  Vinnovas IT-support

  Vinnova’s IT support

  +46 8 473 32 99

  helpdesk@vinnova.se

  Läs mer om internationella samarbeten

  <p>Genom att skapa internationella nätverksprojekt, kan COST hjälpa till att använda forskningsresurser mer effektivt.</p>
  <p>Eureka stärker den europeiska industrins konkurrenskraft och skapar samarbeten mellan företag och forskare.</p>
  Page statistics Reference number 2017-05312