Verklighetslabb:

Verklighetslabb inom offentlig verksamhet

Closed 28 March 2017

Det här erbjudandet riktar sig till offentliga aktörer (förutom forskningsorganisationer) som vill öppna upp sin verksamhet för utveckling, test och demonstration av innovationer i verklig miljö. Det kan handla om att bygga upp en organisation eller utforma processer och arbetssätt. Både fysiska och digitala anpassningar av verksamheten kan finansieras.

The offer in brief

What can you apply for?

Utveckling, test och demonstration av innovationer i verklig miljö. Till exempel att bygga upp en organisation eller utforma processer och arbetssätt.

Who can apply?

Offentliga aktörer, förutom forskningsorganisationer.

How much can you apply for?

Total budget är 60 miljoner kronor fördelat på cirka 20 projekt under 2017-2019

Viktiga datum

 • Vad handlar erbjudandet om?

  Satsningen ska underlätta för offentliga aktörer att testa och vidareutveckla innovationer eller processer i samverkan med både näringsliv och användare, som till exempel brukare eller patienter. Erbjudandet omfattar det skede när ni skapar processer och resurser för att testa era lösningar.

  Projektet ska fokusera sina satsningar inom ett avgränsat behovs- eller teknikområde inom vilket ni har chans och ambition att (i er nisch) bli världsledande, attraktiv samarbetspartner som är synlig i ett internationellt sammanhang.

  Projektet kan till exempel handla om:

  • en skola som vill nischa sig inom ”blended learning” och som med elever och lärare i sin verksamhet vill använda och vidareutveckla konceptet,
  • en förskola som vill använda en avdelning (som bedriver barnpassande verksamhet) för experiment med bullerreducerande åtgärder,
  • en klinik som vill specialisera sig på automation under pågående vård eller
  • en stadsdel som vill testa självkörande bilar tillsammans med vanliga trafikanter och fotgängare.

  Syftet med pilotsatsningen Verklighetslabb inom offentlig verksamhet är att underlätta för offentligt finansierade aktörer att öppna upp sin kärnverksamhet för test och demonstrationer.

  Passar erbjudandet vårt projekt?

  Erbjudandet vänder sig till er som:

  • vill låta utförare och slutanvändare testa i er verksamheten under verkliga förhållanden
  • vill arbeta i samverkan med externa aktörer
  • har ett avgränsat behovs- eller teknikområde som även är intressant utanför den egna organisationen
  • vill bli attraktiva och marknadsföra er testverksamhet

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Ladda ner mallarna

  Till ansökningsformuläret bifogar ni också de bilagor som efterfrågas i utlysningstexten, till exempel projektmallen.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det kan ta tid att göra en ansökan. Ni kan börja fylla i era uppgifter, spara och sedan justera ända fram tills ni skickar in den fullständiga ansökan

  What happens after the call has closed?

  Once your application has been registered, we'll send a confirmation email to the person responsible for the user account, as well as to the project manager and the company signer. Please note that this may take a few hours after the call has closed.

  After the closing date, you can't register any new information. You may only add information to your application if we ask for it.

  Who can read your application?

  Applications submitted to us become official documents. However, we don't disclose information about business operations, inventions or research results if it can be assumed that someone will suffer economic damage if we do.

  This means that we must disclose the documents if someone requests them. However, we can black out information if we believe it could cause economic harm if disclosed.

  How we handle official documents and privacy

  Fund­ed pro­jects

  Reference number 2016-05201

  Page statistics