Utveckling och produktion av biologiska läkemedel

Proteinforskning, metodutveckling och produktion av biologiska läkemedel

Closed for application

Closed
Closed 8 June 2017

Biologiska läkemedel

Closed 8 June 2017

En satsning för mer effektiva och konkurrenskraftig utveckling och produktion av biologiska läkemedel.

Closed
Closed 13 September 2016

Biologiska läkemedel 2016

Closed 13 September 2016

Biologiska läkemedel 2016

Last updated 28 January 2020

Reference number 2016-02242

Page statistics