Utmaningsdriven innovation – steg 2 samverkansprojekt:

Utmaningsdriven innovation - Steg 2 Samverkansprojekt 2011 (höst)

Closed 1 September 2011

Finansiering för projekt som löser samhällsutmaningar genom innovation och samarbete mellan flera sektorer.

Viktiga datum

 • Påbörja ansökan i god tid

  Frågor?

  Andreas Netz

  Program- och utlysningsansvarig

  46 8 473 30 86

  Gruppnummer

  46 8 473 32 33

  Vinnovas IT-support

  Technical questions about our e-service portal

  +46 8 473 32 99

  Selection of fund­ed pro­jects

  Project title Coordinator Grant Status Reference number
  Effektiva värdekedjor för framtagning av premiumprodukter Luleå tekniska universitet SEK 10 000 000 Completed 2011-02857
  Mina Vårdflöden Stockholms läns landsting SEK 9 999 480 Completed 2011-02536
  Aktiva huset i den hållbara staden FORTUM POWER AND HEAT AB SEK 9 853 325 Completed 2011-02489
  Smart IKT för att bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden SWEDISH ICT RESEARCH AB SEK 10 000 000 Completed 2011-02371
  IT-stöd för avancerad cancervård i hemmet Lunds universitet SEK 10 000 000 Completed 2011-02796
  Plasmabiomarkörer för individualiserad medicin inom hjärtkärlsjukdomar Kungliga tekniska högskolan SEK 9 983 000 Completed 2011-02497
  Utveckling av fogningsmetoder för kombinationer av olika material till hybridkonstruktioner - ett LIGHTer initiativ Swerea SWECAST AB SEK 10 000 000 Completed 2011-02312
  Page statistics Reference number 2016-00245