Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Utbildningssamverkan

Syftet med erbjudandet är att utveckla utbildning och forskning genom att stimulera innovativa metoder och modeller för arbetslivsanknytning inom ramen för befintliga utbildningsprogram och därigenom öka kontaktytor och kunskapsutbyte mellan utbildning, forskning och omgivande samhälle och då främst industri och näringsliv.

Open for application

11
Educational collaboration and work-integrated learning - model and method development 2022
Closes in 11 days

This offer is aimed at universities who in collaboration with another organization want to develop and test innovative models and methods for educational collaboration that include a design to develop work-integrated learning.

Closed for application

Educational collaboration and work-integrated learning - model and method development 2021
Closed 5 October 2021

This offer is aimed at universities who in collaboration with another organization want to develop and test innovative models and methods for educational collaboration that include a design to develop work-integrated learning.

Last updated 30 June 2022

Reference number 2021-01967

Page statistics