Städer i Europa:

Making Cities Work - Innovation Action - JPI Urban Europe

Closed 28 February 2018

Den här satsningen vänder sig till projekt som löser en konkret urban utmaning genom ett utmaningsdrivet tillvägagångssätt. JPI Urban Europe (joint programming initiative Urban Europe) är ett europeiskt samarbete som syftar till att skapa attraktiva, hållbara och livskraftiga städer.

The offer in brief

What can you apply for?

Projekt som löser en urban utmaning inom ett av de fyra fokusområdena.

Who can apply?

Konsortium bestående av minst tre stödberättigade parter. Aktörerna kan komma från samtliga sektorer så länge de är en juridisk person.

How much can you apply for?

Ingen högsta gräns finns, men utlysningen vänder sig främst till mindre innovationsprojekt med en total budget på 0,5-1 miljon euro.

Viktiga datum

 • Vad handlar erbjudandet om?

  Utlysningen är till för projekt som fokuserar på en av följande områden:

   • Innovativa lösningar för att minska trängsel i staden
   • Implementering av den smarta staden
   • Att skapa staden tillsammans
   • Minska de negativa effekterna av byggarbetsplatser

  JPI Urban Europe (Joint Programming Initiative Urban Europe) är ett EU-finansierat samarbete inom området för smarta hållbara städer.

  Passar erbjudandet vårt projekt?

  Erbjudandet riktar sig till projekt som:

  • har ett utmaningsdrivet tillvägagångssätt med behovsägaren i en aktiv roll.
  • har en tvärdisciplinär och tvärsektoriell konstellation med aktivt samarbete mellan samtliga intressenter i projektet.
  • är fokuserat på innovativa lösningar, konceptvalidering, demonstrering eller test av replikering och uppskalning.
  • visar på mervärdet med europeiskt samarbete.

  Varje projekt ska bestå av ett konsortium bestående av minst tre stödberättigade parter från minst två av de fem deltagande länderna (Österrike, Belgien, Finland, Norge, Sverige). Aktörer från övriga länder har möjlighet att delta genom egen finansiering. Aktörer inom samtliga sektorer kan söka givet att de är en juridisk person. 

  Hitta projektpartner

  På utlysningens egen webbplats finns en funktion för att söka projektpartner. Där hittar du också mer information om utlysningen.

  Utlysningens webbplats - Making cities work

  Mer information om programmet finns på programmets webbplats

  JPI Urban Europes webbplats

  Ställ frågor direkt till sekretariatet

  Den 14 november och den 5 december kommer Johannes Bockstefl från utlysningens sekretariatet kommer att hålla i ett webbsänt informationsmöte om utlysningen, ansökan och bedömning.

  Läs mer om mötet och anslut dig till webbsändningen.

  Ladda ned bilagor

  Här kan ni ladda ned ansökningsformuläret som ni behöver bifoga i ansökan. Där finns instruktioner och krav för hur du gör ansökan.

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Maria Johansson

  Utlysningsansvarig

  46 8 473 31 70

  Läs mer om uppkopplade hållbara städer

  <p>We face future challenges in our cities, whether they're social, environmental or financial.</p>

  Reference number 2017-04965

  Page statistics