Städer i Europa

En satsning för att bidra till lösningar på konkreta utmaningar för storstäder genom ett utmaningsdrivet tillvägagångssätt. JPI Urban Europe (joint programming initiative Urban Europe) är ett europeiskt samarbete som syftar till att skapa attraktiva, hållbara och ekonomiskt lönsamma städer.

Open for application

23 days left
Closes in 23 days

ERA-NET Urban Accessibility and Connectivity

Closes in 23 days

How can innovation in mobility and accessibility contribute to sustainable urban development? ENUAC (ERA-NET Cofund Urban Accessibility and Connectivity) invites researchers, cities, municipalities, companies, civil society and other stakeholders to seek funding to build international consortia that explore how innovation in accessibility and mobility can contribute to more sustainable urban development. The Swedish Energy Agency, Formas and Vinnova together announce 34 million SEK for Swedish participation in the call. 16 European countries participate in the the call for proposal which has a total budget of approximately 22.5 million EUR.

Closed for application

Closed
Closed 28 February 2018

Förbättra våra städer - JPI Urban Europe

Closed 28 February 2018

En satsning för europeiska projekt som förbättrar miljön, infrastrukturen eller den sociala situationen i städer.

Last updated 19 December 2019

Reference number 2012-04392

Page statistics