Städer i Europa

En satsning för att bidra till lösningar på konkreta utmaningar för storstäder genom ett utmaningsdrivet tillvägagångssätt. JPI Urban Europe (joint programming initiative Urban Europe) är ett europeiskt samarbete som syftar till att skapa attraktiva, hållbara och ekonomiskt lönsamma städer.

Closed for application

Closed
Closed 28 February 2018

Förbättra våra städer - JPI Urban Europe

Closed 28 February 2018

En satsning för europeiska projekt som förbättrar miljön, infrastrukturen eller den sociala situationen i städer.

Last updated 13 April 2018 Page statistics Reference number 2012-04392