Transport Efficiency:

Effektiva och uppkopplade transportsystem sommaren 2017

Closed 13 June 2017

Med det här erbjudandet vill vi stödja projekt som leder till effektivt och hållbart utnyttjande av tid, fordon och infrastruktur för gods- och persontransporter. Observera att uppgifterna i detta erbjudandet fortfarande är preliminära.

The offer in brief

treklover1

What can you apply for?

Projekt som leder till effektivare och mer hållbart utnyttjande av tid, fordon och infrastruktur för gods- och persontransporter.

treklover2

Who can apply?

Forskningsorganisationer eller företag, gärna i samverkan.

treklover3

How much can you apply for?

Det finns ingen övre gräns, men riktlinjen är högst 50 procent av den totala projektbudgeten. Varje enskilt projekt behöver minst 25 procent medfinansiering från näringslivet.
Finansiering beviljas i max 4 år

Viktiga datum

 • Vad handlar erbjudandet om?

  Med det här erbjudandet vill vi skapa fler möjligheter för fordonsindustrin att använda innovationer och forskningsresultat för att nå de transportpolitiska målen i Sverige. 

  Erbjudandet vänder sig till projekt som bidrar till effektivt och hållbart utnyttjande av tid, fordon och infrastruktur för gods- och persontransporter. Vi vill uppmuntra initiativ som ökar kompetensen i fordonssektorn och skapar utveckling med hjälp av innovation och forskning i samverkan.

  Prioriterade forskningsområden är:

  • Anpassade transportlösningar
  • Fordons- och mobilitetstjänster (tjänster för automation och elektromobilitet, service och underhåll samt förarstöd)
  • Väg- och IT-infrastruktur
  • Regelverk, standardisering och juridik
  • Affärsmodeller kopplat till ny innovativ teknik
  • Människan i det förändrade systemet

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget. Alla mallar och instruktioner hittar ni på sidan  Ansök och rapportera projekt inom FFI.

  Läs färdplanen

  I färdplanen kan du läsa syfte och mål med både erbjudandet Effektiva och uppkopplade transportsystem och programmet Fordonsstrategisk Forskning och Innovation.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det kan ta tid att göra en ansökan. Ni kan börja fylla i era uppgifter, spara och sedan justera ända fram tills ni skickar in den fullständiga ansökan.

  Frågor?

  Lena Dalsmyr

  Administrative issues

  08-473 31 61

  Per Norman

  Call for proposal responsible

  08-473 31 73

  Vinnovas IT-support

  Technical questions about our e-service portal

  +46 8 473 32 99

  Selection of fund­ed pro­jects

  Project title Coordinator Grant Status Reference number
  UNICORN - Sustainable, Peaceful and Efficient Robotic Refuse Handling CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG SEK 8 650 000 Ongoing 2017-03055
  CODA - Predictive Models with Interpretability and COncept Drift Analytics Scania CV Aktiebolag SEK 8 880 800 Ongoing 2017-03046
  Using i-dolly for local distribution of container trailers to logistic terminals from a dry port Volvo Technology AB SEK 7 639 336 Ongoing 2017-03036
  Sustainable traffic of autonomous vehicles in smart-parking management Statens väg- och transportforskningsinstitut SEK 879 100 Ongoing 2017-03028
  Page statistics Reference number 2016-05450