Traffic safety and automated vehicles -FFI:

FFI - Fordons- & Trafiksäkerhet 2014-03-12

Closed 12 March 2014

FFI - Fordons- & Trafiksäkerhet 2014-03-12

Viktiga datum

 • Påbörja ansökan i god tid

  Frågor?

  Lena Dalsmyr

  Administrative issues

  08-473 31 61

  Ulrika Landelius

  Call for proposal responsible

  010-123 23 29

  Vinnovas IT-support

  Technical questions about our e-service portal

  +46 8 473 32 99

  Selection of fund­ed pro­jects

  Project title Coordinator Grant Status Reference number
  Tidseffektiv RobUSt verifiering av auTonoma fordon - teori och MEtoder (TRUST-ME) Volvo Personvagnar Aktiebolag SEK 4 610 881 Completed 2014-01373
  Robust och Multidisciplinär Design Optimering av Fordonsstrukturer Volvo Personvagnar Aktiebolag SEK 2 660 116 Completed 2014-01340
  Användargränssnitt för automatiserade fordon - HaTric Volvo Personvagnar Aktiebolag SEK 7 665 000 Completed 2014-01411
  Avancerat TEstsystem Avancerade Metoder fas 1 ASTAZERO AB SEK 7 500 000 Completed 2014-01397
  Page statistics Reference number 2013-05662