The strategic innovation programme Electronic Components and Systems::

Smartare Elektroniksystem. Kompetensnav 2015.

Closed 3 March 2015

Strategiska Innovationsprogrammet för Smartare Elektroniksystem. Kompetensnav våren 2015. Max 12 månader långa projekt. Utlysningen riktar sig främst till universitet och forskningsinstitut. Total budget 2 MSEK.

The offer in brief

What can you apply for?

Who can apply?

How much can you apply for?

Viktiga datum

 • Påbörja ansökan i god tid

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Fund­ed pro­jects

  Project title Coordinator Grant Status Reference number
  MicroNanoelectronics Competence Hub Mittuniversitetet SEK 400 000 Ongoing
  2015-01162
  Competence Centre Embedded Sensor Systems for Health Mälardalens högskola SEK 400 000 Ongoing
  2015-01163
  ECES - Establishment of a Competence Hub on Embedded Systems Luleå tekniska universitet SEK 400 000 Ongoing
  2015-01168
  Cross Connect KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN SEK 400 000 Ongoing
  2015-01170
  Competence hub with focus on integrated circuits and systems Linköpings universitet SEK 400 000 Ongoing
  2015-01171
  Competence hub antenna-, microwave- and terahertz systems CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG SEK 250 000 Ongoing
  2017-03655
  Printed Electronics Arena - Sweden´s competence hub for Printed Electronics RISE Acreo AB SEK 300 000 Completed
  2015-01014
  Competence Hub Reliable Electronic Hardware RISE IVF AB SEK 400 000 Ongoing
  2015-01165
  Competence hub for power electronics within SiC Power center and Acreo Swedish ICT RISE Research Institutes of Sweden AB SEK 400 000 Ongoing
  2015-01172
  Center of Photonics - within the Strategic Innovation Agenda for Smarter Electronic Systems EKONOMISKA FÖRENINGEN PHOTONICSWEDEN SEK 400 000 Ongoing
  2015-01177

  Reference number 2014-06157

  Page statistics