The strategic innovation programme Electronic Components and Systems::

Forsknings- och innovationsprojekt

Closed 13 March 2018

Utlysningen riktar sig till projektdeltagare som bibehåller och utvecklar svensk spetskompetens inom området smartare elektroniksystem. Projekt ska ha minst två deltagare, varav minst ett företag. Universitet, högskolor och forskningsinstitut kan också delta.

The offer in brief

What can you apply for?

Who can apply?

How much can you apply for?

Viktiga datum

 • Vad handlar erbjudandet om?

  I den här utlysningen finansierar vi forsknings- och innovationsprojekt med inriktning på elektronik inom något av programmets tio spetsområden. Aktiviteter i projektet kan syfta till att förvärva ny kunskap och nya färdigheter för att utveckla nya produkter, processer eller tjänster. Alternativt för att markant förbättra befintliga produkter, processer eller tjänster. Det kan till exempel handla om skapandet av komponenter som utgör delar av komplexa system. Ett annat exempel på omfattning är pilotverksamhet.

  Deltagarna i projektet ska komplettera varandra i en sammanhängande värdekedja.

  Vilka sorters projekt kan söka?

  Projekt som får bidrag ska ligga inom något av programmets tio spetsområden.

  • Antenn-, mikrovåg- och terahertzsystem
  • Fotonik
  • Sensorer
  • Inbyggda system
  • Mikro- och nanoelektronik
  • Tryckt elektronik
  • Kraftelektronik
  • Byggsätt
  • Tillförlitlighet
  • Avancerad produktionsteknik

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Ladda ned bilagor

  Här kan ni ladda ned projektbeskrivningsmallen som ni behöver bifoga i ansökan.

  Börja ansökan i god tid

  Tänk på att det kan ta flera dagar att samla ihop information och fylla i ansökan. Börja därför i god tid. Ni kan börja fylla i era uppgifter, spara och sedan justera ända fram tills ni skickar in den fullständiga ansökan.

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Fund­ed pro­jects

  Project title Coordinator Grant Status Reference number
  Advanced laser for industrial lithography KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN SEK 1 530 000 Ongoing
  2018-01536
  DIGEST: Digitalization of HVDC (High Voltage Direct Current) grids via smart data descovery ABB Power Grids Sweden AB SEK 3 999 500 Ongoing
  2018-01530
  SMART Multi-channel Charge Amplifier for X-RAY Spectrography Orexplore AB SEK 2 950 000 Ongoing
  2018-01531
  Millimeter-Wave Massive MIMO systems with Smart Beamforming Lunds universitet SEK 2 040 000 Ongoing
  2018-01534
  DREW SAAB Aktiebolag SEK 2 500 000 Ongoing
  2018-01550
  Self-predicting and inter-communicating electric drives for industrial process optimisation KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN SEK 2 917 800 Ongoing
  2018-01554
  Connect my body: from in-body communication to the health care system Box Play Alleato AB SEK 1 486 152 Ongoing
  2018-01532
  A Digital Predistortion Power Amplifier for the NB-IoT Standard Xenergic AB SEK 3 347 200 Ongoing
  2018-01533
  3D HapticTouch ASIC --- ASIC integration for smart 3D imaging sensor system for ultrasonic sensor for gesture control Myvox AB SEK 3 990 000 Ongoing
  2018-01521
  Higher-symmetric structures for future 5G Communication Systems KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN SEK 1 923 500 Ongoing
  2018-01522

  Reference number 2017-03611

  Page statistics