The strategic innovation programme Electronic Components and Systems::

Forsknings- och innovationsprojekt

Closed 13 March 2018

Utlysningen riktar sig till projektdeltagare som bibehåller och utvecklar svensk spetskompetens inom området smartare elektroniksystem. Projekt ska ha minst två deltagare, varav minst ett företag. Universitet, högskolor och forskningsinstitut kan också delta.

The offer in brief

What can you apply for?

Forsknings- och innovationsprojekt som utvecklar ny kunskap eller förbättrar befintlig teknik eller produkter.

Who can apply?

Minst två projektdeltagare, varav minst ett företag. Universitet, högskolor och forskningsinstitut kan också delta.

How much can you apply for?

Högst 4 miljoner kronor och max 50 procent av projektets kostnader.

Max 2,5 miljoner kronor för en projektdeltagare. Erbjudandets budget är 45 miljoner kronor.

Viktiga datum

 • Vad handlar erbjudandet om?

  I den här utlysningen finansierar vi forsknings- och innovationsprojekt med inriktning på elektronik inom något av programmets tio spetsområden. Aktiviteter i projektet kan syfta till att förvärva ny kunskap och nya färdigheter för att utveckla nya produkter, processer eller tjänster. Alternativt för att markant förbättra befintliga produkter, processer eller tjänster. Det kan till exempel handla om skapandet av komponenter som utgör delar av komplexa system. Ett annat exempel på omfattning är pilotverksamhet.

  Deltagarna i projektet ska komplettera varandra i en sammanhängande värdekedja.

  Vilka sorters projekt kan söka?

  Projekt som får bidrag ska ligga inom något av programmets tio spetsområden.

  • Antenn-, mikrovåg- och terahertzsystem
  • Fotonik
  • Sensorer
  • Inbyggda system
  • Mikro- och nanoelektronik
  • Tryckt elektronik
  • Kraftelektronik
  • Byggsätt
  • Tillförlitlighet
  • Avancerad produktionsteknik

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Ladda ned bilagor

  Här kan ni ladda ned projektbeskrivningsmallen som ni behöver bifoga i ansökan.

  Börja ansökan i god tid

  Tänk på att det kan ta flera dagar att samla ihop information och fylla i ansökan. Börja därför i god tid. Ni kan börja fylla i era uppgifter, spara och sedan justera ända fram tills ni skickar in den fullständiga ansökan.

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Magnus Svensson

  Programchef Smartare Elektroniksystem. Contact person regarding the focus and content of the call.

  46 706 963 617

  Åsa Finth

  Administrative issues

  46 8 473 3104

  Staffan Nyström

  Contact person regarding the assessment process as well as legal and administrative issues

  46 8 473 3097

  Vinnovas IT-support

  Technical questions about our e-service portal

  +46 8 473 32 99

  Selection of fund­ed pro­jects

  Project title Coordinator Grant Status Reference number
  5G mmWave RFIC with Antenna In Package for CPE Applications SIVERS IMA Aktiebolag SEK 3 991 000 Ongoing 2018-01559
  3D HapticTouch ASIC --- ASIC integration i smart 3D imaging sensor system för rörelse kontroll Myvox AB SEK 3 990 000 Ongoing 2018-01521
  A Digital Predistortion Power Amplifier for the NB-IoT Standard Xenergic AB SEK 3 347 200 Ongoing 2018-01533
  Self-predicting and inter-communicating electric drives for industrial process optimisation KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN SEK 2 917 800 Ongoing 2018-01554
  Open ROADM-solution in Swedish metro/regional environment Smartoptics Sverige AB SEK 4 000 000 Ongoing 2018-01540
  SMART Multi-channel Charge Amplifier for X-RAY Spectrography Orexplore AB SEK 2 950 000 Ongoing 2018-01531
  Pilot study for improved traffic safety for emergency vehicles using EVAM Transmit technology H&E SOLUTIONS AB SEK 1 774 000 Ongoing 2018-01523
  Thin Film Detector TOLLCO AKTIEBOLAG SEK 2 032 900 Ongoing 2018-01566
  Connect my body: from in-body communication to the health care system Box Play Alleato AB SEK 1 486 152 Ongoing 2018-01532
  Integrated LIDAR system platform for gas profiling in combustion and industrial processes NEOLund AB SEK 2 738 000 Ongoing 2018-01551
  Page statistics Reference number 2017-03611