The strategic innovation programme Electronic Components and Systems::

Smartare Elektroniksystem: genomförbarhetsstudier

Closed 24 August 2017

Det här erbjudandet riktar sig till projekt som behåller och utvecklar svensk spetskompetens inom området smartare elektroniksystem.

The offer in brief

treklover1

What can you apply for?

Genomförbarhetsstudier inför större samverkansprojekt med inriktning på forskning och innovation.

treklover2

Who can apply?

Minst ett företag. Universitet och forskningsinstitut kan också delta i projekten.

treklover3

How much can you apply for?

Maximalt 400 000 kronor och upp till 50 procent av projektets kostnader. Total budget för utlysningen är 6 miljoner kronor.

Viktiga datum

Observera att utlysningen stänger för ansökan 24 augusti klockan 14.00.

 • Vad handlar erbjudandet om?

  I det här erbjudandet riktar vi oss speciellt till projekt inom programmets huvudutmaning att bibehålla och utveckla svensk spetskompetens inom området smartare elektronik.

  De projektförslag som kommer in ska ha som mål att lösa minst en, helst flera, behovsägares utmaningar eller problem inom ett område som är relevant för programmet.

  Bidrag kan sökas för korta genomförbarhetsstudier inför mer omfattande forsknings- och innovationsprojekt med flera deltagare.

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Ladda ner mallarna

  Här kan du ladda ner de bilagor som du behöver bifoga i ansökan, till exempel projektbeskrivning och CV för de aktörer som deltar i projektet.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det kan ta tid att göra en ansökan. Ni kan börja fylla i era uppgifter, spara och sedan justera ända fram tills ni skickar in den fullständiga ansökan.

  Frågor?

  Magnus Svensson

  Programchef Smartare Elektroniksystem. Contact person regarding the focus and content of the call.

  46 706 963 617

  Åsa Finth

  Administrative issues

  46 8 473 3104

  Staffan Nyström

  Contact person regarding the assessment process as well as legal and administrative issues

  46 473 3097

  Vinnovas IT-support

  Technical questions about our e-service portal

  +46 8 473 32 99

  Selection of fund­ed pro­jects

  Project title Coordinator Grant Status Reference number
  Miniatyrisering av ett nanosensorsystem för batterier INSPLORION AB SEK 303 951 Completed 2017-03559
  INITIATE = InNovatIve acTIve integrATEd antennas CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG SEK 398 000 Completed 2017-03553
  Avancerad litografilaser KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN SEK 300 000 Completed 2017-03558
  Smarta mönsterkort - Förberedande tester med piezosensorer i mönsterkort Swerea IVF AB SEK 145 780 Completed 2017-03552
  Micromachined Wideband Integrated Antennas for Multiple Gigabit Line of Sight MIMO Back-hauling Links above 100GHz CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG SEK 398 000 Completed 2017-03550
  SmartDGC - Nästa generations öppna optiska nätverk Smartoptics Sverige AB SEK 350 000 Completed 2017-03548
  Kinetisk/termisk energi för drift av positionering/sensor enheter på vilda djur Followit Sweden AB SEK 75 609 Completed 2017-03562
  122 GHz radarsensor för tillämpningar inom Internet of Things och autonoma system RISE Acreo AB SEK 400 000 Completed 2017-03560
  Ny precisionsmätmetod för in situ detektering av utmattning i lödförbindelser RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB SEK 400 000 Completed 2017-03546
  Pålitlig, interoperabel och säker kommunikation för kroppsnätverk Uppsala universitet SEK 320 000 Completed 2017-03568
  Page statistics Reference number 2016-00037