The strategic innovation programme Electronic Components and Systems::

Smartare Elektroniksystem: genomförbarhetsstudier

Closed 24 August 2017

Det här erbjudandet riktar sig till projekt som behåller och utvecklar svensk spetskompetens inom området smartare elektroniksystem.

The offer in brief

What can you apply for?

Genomförbarhetsstudier inför större samverkansprojekt med inriktning på forskning och innovation.

Who can apply?

Minst ett företag. Universitet och forskningsinstitut kan också delta i projekten.

How much can you apply for?

Maximalt 400 000 kronor och upp till 50 procent av projektets kostnader. Total budget för utlysningen är 6 miljoner kronor.

Viktiga datum

Observera att utlysningen stänger för ansökan 24 augusti klockan 14.00.

 • Vad handlar erbjudandet om?

  I det här erbjudandet riktar vi oss speciellt till projekt inom programmets huvudutmaning att bibehålla och utveckla svensk spetskompetens inom området smartare elektronik.

  De projektförslag som kommer in ska ha som mål att lösa minst en, helst flera, behovsägares utmaningar eller problem inom ett område som är relevant för programmet.

  Bidrag kan sökas för korta genomförbarhetsstudier inför mer omfattande forsknings- och innovationsprojekt med flera deltagare.

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Ladda ner mallarna

  Här kan du ladda ner de bilagor som du behöver bifoga i ansökan, till exempel projektbeskrivning och CV för de aktörer som deltar i projektet.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det kan ta tid att göra en ansökan. Ni kan börja fylla i era uppgifter, spara och sedan justera ända fram tills ni skickar in den fullständiga ansökan.

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Fund­ed pro­jects

  Project title Coordinator Grant Status Reference number
  Advanced lithography laser KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN SEK 300 000 Completed
  2017-03558
  INITIATE = InNovatIve acTIve integrATEd antennas CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG SEK 398 000 Completed
  2017-03553
  Miniaturisation of a nanoscale sensor system for batteries INSPLORION AB SEK 303 951 Completed
  2017-03559
  SmartDGC - Next generation open optical networks Smartoptics Sverige AB SEK 350 000 Completed
  2017-03548
  Towards Reliable, Interoperable and Secure In-Body Networks Uppsala universitet SEK 320 000 Completed
  2017-03568
  Smart Multichannel Charge Amplifier Orexplore AB SEK 380 000 Completed
  2017-03547
  Smart multifunctional glass RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB SEK 250 000 Completed
  2017-03542
  Micromachined Wideband Integrated Antennas for Multiple Gigabit Line of Sight MIMO Back-hauling Links above 100GHz CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG SEK 398 000 Completed
  2017-03550
  Smart current sensor for a network of electric drives KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN SEK 235 000 Completed
  2017-03569
  Kinetic / thermal energy for operation of positioning and sensor units on wild animals Followit Sweden AB SEK 75 609 Completed
  2017-03562

  Reference number 2016-00037

  Page statistics