The strategic innovation programme for Production2030:

Strategiska innovationsprogrammet SIO Produktion våren 2015

Closed 10 March 2015

Strategiska innovationsprogrammet SIO Produktion våren 2015

Viktiga datum

 • Påbörja ansökan i god tid

  Frågor?

  Tero Stjernstoft

  Kontaktperson angående bedömningsprocessen, juridiska frågor och övriga frågor om utlysningens innehåll

  46 8 473 32 96

  Cecilia Warrol

  Kontaktpersoner kring utlysningens bakgrund, syfte och önskade effekter

  46 703 779 375

  Johan Stahre

  Kontaktpersoner kring utlysningens bakgrund, syfte och önskade effekter

  46 703 088 838

  Bengt Larsson

  Administrativa frågor

  46 8 473 31 14

  Anna Delin

  Kontaktperson angående bedömningsprocessen, juridiska frågor och övriga frågor om utlysningens innehåll

  46 8 473 30 79

  Vinnovas IT-support

  Technical questions about our e-service portal

  +46 8 473 32 99

  Selection of fund­ed pro­jects

  Project title Coordinator Grant Status Reference number
  3D-SILVER - Beslutsstöd utifrån layoutvisualisering och ergonomisimulering CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG SEK 4 500 000 Completed 2015-01451
  Prediktering av gnissel & gnek för robust produkt och produktion CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG SEK 3 140 000 Completed 2015-01307
  SuRE BPMS - Sustainable Resource Efficient Business Performance Measurement Systems Lunds universitet SEK 5 730 000 Completed 2015-01371
  Skräddarsydda verktygsytor för robust och hållbar presshärdning Luleå tekniska universitet SEK 3 000 000 Completed 2015-01456
  Developing implementation method for circular production-based service business models STIFTELSEN IMIT SEK 4 754 400 Completed 2015-01378
  Page statistics Reference number 2014-06101