The strategic innovation programme for Production2030:

Strategiska innovationsprogrammet Produktion2030 Hösten 2015

Closed 31 August 2015

Här listas alla ansökningstillfällen inom satsningen.

Viktiga datum

 • Påbörja ansökan i god tid

  Frågor?

  Tero Stjernstoft

  Kontaktperson angående bedömningsprocessen, juridiska frågor och övriga frågor om utlysningens innehåll

  46 8 473 32 96

  Cecilia Warrol

  Kontaktpersoner kring utlysningens bakgrund, syfte och önskade effekter

  46 703 779 375

  Johan Stahre

  Kontaktpersoner kring utlysningens bakgrund, syfte och önskade effekter

  46 703 088 838

  Bengt Larsson

  Administrativa frågor

  46 8 473 31 14

  Anna Delin

  Kontaktperson angående bedömningsprocessen, juridiska frågor och övriga frågor om utlysningens innehåll

  46 8 473 30 79

  Vinnovas IT-support

  Technical questions about our e-service portal

  +46 8 473 32 99

  Selection of fund­ed pro­jects

  Project title Coordinator Grant Status Reference number
  Time Data Management for Smart Factories CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG SEK 500 000 Completed 2015-04520
  Sekvens Högskolan Väst SEK 500 000 Completed 2015-04514
  DigiLean Digitaliseringskoncept för lärande och kunskapsåteranvändande CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG SEK 500 000 Completed 2015-04509
  Digitaliseringskoncept för två-material gjutning Swerea KIMAB AB SEK 500 000 Completed 2015-04506
  Nervsystem i industriella fixturer Swerea IVF AB SEK 500 000 Completed 2015-04489
  Automatiserad inspektion och andra möjligheter vid införandet av digitalröntgen i tillverkningsindustrin Swerea KIMAB AB SEK 479 200 Completed 2015-04483
  Digitalisering av fogningsberedning KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN SEK 400 000 Completed 2015-04482
  Interaktivt verktyg för ökat kunskapsinnehåll i tidiga skeden av teknisk design Swerea IVF AB SEK 402 000 Completed 2015-04466
  DIG IN - DIGitaliserat välbefINnande CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG SEK 306 700 Completed 2015-04500
  Ett system för automatiskt kontroll av maskinhälsa (Maint-CPS) LINNÉUNIVERSITETET SEK 500 000 Completed 2015-04497
  Page statistics Reference number 2015-03329