The strategic innovation programme for Production2030:

Ökad digitalisering i tillverkningsindustrin

Closed 31 March 2017

Med det här erbjudandet ger vi stöd till test- och demonstrationsprojekt som ökar digitaliseringen i tillverkningsindustrin.

The offer in brief

treklover1

What can you apply for?

Projekt som genomförs i existerande testbäddar för test av nya produktionsmetoder, produktionssystem och produktionstekniker. 

treklover2

Who can apply?

Konsortier som består av minst tre företag, minst en högskola/universitet och minst ett forskningsinstitut.

 

treklover3

How much can you apply for?

Ni kan få högst 8 miljoner kronor per projekt från Produktion2030. Minst 60 procent av projektets totala budget skall konsortiet finansiera.

Viktiga datum

 • Vad handlar erbjudandet om?

  Ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet är fundamentalt för vårt samhälle. Hållbarhetstänkande är därför en central del av visionen för Produktion2030, men också inom styrkeområdena i programmet.

  Det här kan ni söka för

  Huvudfokus i utlysningen är att stimulera till och pröva nya visionära idéer som har potential att väsentligt bidra till kraftigt ökad hållbarhet inom industriell produktion.

  Aktiviteter som bidrar till miljömässig och ekonomiskt hållbar produktion kan vara:

  • Effektiv materialanvändning
  • Energioptimering
  • Cirkulära materialflöden
  • Återtillverkning och användning av digitala verktyg för simulering.

  Social hållbarhet kan innebära skapande av attraktiva arbetsplatser men även utformning av människans samspel med automation och teknik.

  Beskriv potentialen i er idé i förhållande till något eller några av FN:s globala hållbarhetsmål i er ansökan.

  Redovisa resultaten av projekten

  Om ni får finansiering ska ni slutredovisa projektet som demonstration, video, presentation eller liknande. Redovisningen sker vid ett gemensamt tillfälle för alla godkända idé-projekt efter 10 maj 2018.

  Sex styrkeområden inom Produktion2030

  Idé-projekt i denna utlysning skall ha en tydlig inriktning mot ett av Produktion2030:s sex styrkeområden, vilka utgör viktiga utmaningar för svensk industri.

  Målen är:

  1. Resurseffektiv produktion
  2. Flexibel produktion
  3. Virtuell produktionsutveckling
  4. Människan i produktionssystemet
  5. Cirkulära produktionssystem och underhåll
  6. Integrerad produkt- och produktionsutveckling

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Ladda ner bilagorna

  Här kan du ladda ner de bilagor som du behöver bifoga i ansökan, till exempel projektbeskrivning och CV för de aktörer som deltar i projektet.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det kan ta tid att göra en ansökan. Ni kan börja fylla i era uppgifter, spara och sedan justera ända fram tills ni skickar in den fullständiga ansökan.

  Rättelse

  Det finns ett fel i vår intressentportal. Istället för Effektlogik borde en av flikarna heta Projektsammanfattning. Ingen effektlogik behövs till denna utlysning.  Följ instruktionerna i utlysningstextens kapitel 9.2.

  Frågor?

  Tero Stjernstoft

  Kontaktperson angående bedömningsprocessen, juridiska frågor och övriga frågor om utlysningens innehåll

  46 8 473 32 96

  Cecilia Warrol

  Kontaktpersoner kring utlysningens bakgrund, syfte och önskade effekter

  46 703 779 375

  Johan Stahre

  Kontaktpersoner kring utlysningens bakgrund, syfte och önskade effekter

  46 703 088 838

  Bengt Larsson

  Administrativa frågor

  46 8 473 31 14

  Anna Delin

  Kontaktperson angående bedömningsprocessen, juridiska frågor och övriga frågor om utlysningens innehåll

  46 8 473 30 79

  Vinnovas IT-support

  Technical questions about our e-service portal

  +46 8 473 32 99

  Selection of fund­ed pro­jects

  Project title Coordinator Grant Status Reference number
  Virtual Commissioning of Vehicle Maintenance Operations UNIFICATION CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG SEK 7 955 000 Ongoing 2017-02245
  Demonstraing and testing smart digitalisation for sustainable human-centred automation in production CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG SEK 7 433 000 Ongoing 2017-02244
  Digital infrastructure for smart manufacturing - Dig In KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN SEK 6 100 600 Ongoing 2017-02256
  Process Automation for Discrete Manufacturing Excellence - PADME ABB AB SEK 7 970 200 Ongoing 2017-02255
  Digitalized Large Scale Additive Manufacturing (DiLAM) Swerea IVF AB SEK 4 930 000 Ongoing 2017-02252
  FoU tävling för digital Big Data prediktering av tillverkningsavvikelser Luleå tekniska universitet SEK 0 Completed 2017-01928
  Page statistics Reference number 2016-05269