The strategic innovation programme for Production2030:

Testbäddsprojekt för digitalisering i tillverkningsindustrin

Closed 28 September 2017

Med det här erbjudandet ger Produktion2030 stöd till testbäddsprojekt. Projekten skall utnyttja existerande testmiljöer och leda till ökad digitalisering av svensk tillverkningsindustri.

The offer in brief

What can you apply for?

Projekt som genomförs i existerande testbäddar för test av nya produktionsmetoder, produktionssystem och produktionstekniker. 

Who can apply?

Konsortier som består av minst tre företag, minst en högskola/universitet och minst ett forskningsinstitut.

 

How much can you apply for?

Ni kan få högst 8 miljoner kronor per projekt från Produktion2030. Minst 60 procent av projektets totala budget skall konsortiet finansiera.

Viktiga datum

 • Vad handlar erbjudandet om?

  Denna utlysning finansierar testbäddsprojekt, vilket innebär att projekten antingen ska testa ny teknik eller nya kombinationer av känd teknik i en testmiljö. Målet är att främja digitaliseringen av svensk tillverkningsindustri och att fler ska använda testbäddar för att testa och demonstrera nya produktionsmetoder, produktionssystem och produktionstekniker.

  Projekten ska utnyttja redan existerande testmiljöer som kan finnas i ett företag, på en högskola eller universitet, eller i ett forskningsinstitut. Huvuddelen av finansieringen ska gå till akademins eller institutens arbete med tester i testbäddsmiljöer.

  Projekten ska ha huvudfokus inom ett eller två av Produktion2030:s sex styrkeområden:

  1. Resurseffektiv produktion
  2. Flexibel produktion
  3. Virtuell produktionsutveckling
  4. Människan i produktionssystemet
  5. Cirkulära produktionssystem och underhåll
  6. Integrerad produkt- och produktionsutveckling

   

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Ladda ner bilagorna

  Här kan du ladda ner de bilagor som du behöver bifoga i ansökan, till exempel projektbeskrivning och CV för de aktörer som deltar i projektet.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det kan ta tid att göra en ansökan. Ni kan börja fylla i era uppgifter, spara och sedan justera ända fram tills ni skickar in den fullständiga ansökan.

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Tero Stjernstoft

  Kontaktperson angående bedömningsprocessen, juridiska frågor och övriga frågor om utlysningens innehåll

  46 8 473 32 96

  Cecilia Warrol

  Kontaktpersoner kring utlysningens bakgrund, syfte och önskade effekter

  46 703 779 375

  Johan Stahre

  Kontaktpersoner kring utlysningens bakgrund, syfte och önskade effekter

  46 703 088 838

  Anna Delin

  Kontaktperson angående bedömningsprocessen, juridiska frågor och övriga frågor om utlysningens innehåll

  46 8 473 30 79

  Helena Claesson

  Administrativa frågor

  46 8 473 31 57

  Vinnovas IT-support

  Technical questions about our e-service portal

  +46 8 473 32 99

  Fund­ed pro­jects

  Reference number 2017-02879

  Page statistics