The strategic innovation programme for Production2030:

Forsknings- och innovationsprojekt för kostnadseffektiv automatisering

Closed 15 March 2018

Med det här erbjudandet ger Produktion2030 stöd till forsknings- och innovationsprojekt. Projekten ska bidra till en ökad effektivitet i industriell produktion genom ökad användning av automatiseringsteknik.

The offer in brief

What can you apply for?

Projekt som bidrar till en ökad effektivitet i industriell produktion genom en ökad användning av automatiseringsteknik

Who can apply?

Konsortier som består av minst tre företag, minst en högskola/universitet och minst ett forskningsinstitut

How much can you apply for?

Högst 5 miljoner kronor per projekt från Produktion2030. Minst 50 procent av projektets totala budget ska finansieras av konsortiet.

Viktiga datum

 • Vad handlar erbjudandet om?

  Detta erbjudande finansierar forsknings- och innovationsprojekt som bidrar till en ökad effektivitet i industriell produktion genom en ökad användning av automatiseringsteknik. Projekten ska skapa lösningar för kostnadseffektiv automatisering, eller lågkostnadsautomatisering. Med kostnadseffektiv automatisering menar vi i den här utlysningen automatisering av tekniska moment i olika produktionsprocesser samt automatisering av ingenjörs- eller kontorsarbete inriktat mot produktion.

  Effektmålen för utlysningen är ökad konkurrenskraft, användning automatisering både för tekniska processer och tjänster, ökad kostnadseffektivitet, användning digitala tekniker samt stärkning av social och ekologisk hållbarhet i svensk tillverkningsindustri.

  Projekten ska ha huvudfokus inom ett eller två av Produktion2030:s sex styrkeområden:

  1. Resurseffektiv produktion
  2. Flexibel produktion
  3. Virtuell produktionsutveckling
  4. Människan i produktionssystemet
  5. Cirkulära produktionssystem och underhåll
  6. Integrerad produkt- och produktionsutveckling

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Ladda ned bilagor

  Här kan ni ladda ned de bilagor som ni behöver bifoga i ansökan, till exempel CV-mall eller projektbeskrivningsmall.

  Börja ansökan i god tid

  Tänk på att det kan ta flera dagar att samla ihop information och fylla i ansökan. Börja därför i god tid. Ni kan börja fylla i era uppgifter, spara och sedan justera ända fram tills ni skickar in den fullständiga ansökan.

  What happens after the call has closed?

  Once your application has been registered, we'll send a confirmation email to the person responsible for the user account, as well as to the project manager and the company signer. Please note that this may take a few hours after the call has closed.

  After the closing date, you can't register any new information. You may only add information to your application if we ask for it.

  Who can read your application?

  Applications submitted to us become official documents. However, we don't disclose information about business operations, inventions or research results if it can be assumed that someone will suffer economic damage if we do.

  This means that we must disclose the documents if someone requests them. However, we can black out information if we believe it could cause economic harm if disclosed.

  How we handle official documents and privacy

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Tero Stjernstoft

  Kontaktperson angående bedömningsprocessen, juridiska frågor och övriga frågor om utlysningens innehåll

  46 8 473 32 96

  Cecilia Warrol

  Kontaktpersoner kring utlysningens bakgrund, syfte och önskade effekter

  46 703 779 375

  Johan Stahre

  Kontaktpersoner kring utlysningens bakgrund, syfte och önskade effekter

  46 703 088 838

  Bengt Larsson

  Administrativa frågor

  46 8 473 31 14

  Anna Delin

  Kontaktperson angående bedömningsprocessen, juridiska frågor och övriga frågor om utlysningens innehåll

  46 8 473 30 79

  Vinnovas IT-support

  Technical questions about our e-service portal

  +46 8 473 32 99

  Fund­ed pro­jects

  Reference number 2017-05553

  Page statistics