The strategic innovation programme for mining and metal recovery – STRIM:

Gruv- och metallutvinning - vår 2017

Closed 30 March 2017

I det här erbjudandet finansierar vi förstudier och innovationsprojekt inom gruv- och metallutvinnande industri. Projekten ska bidrar till att stärka den svenska gruv- och metallutvinnande industrins konkurrenskraft, exempelvis inom nya tekniska landvinningar.

The offer in brief

treklover1

What can you apply for?

Förstudier: tid för genomförande max 6 mån
Fullskaliga innovationsprojekt: tid för genomförande max 3 år
Pilotprojekt: tid för genomförande max 18 mån

treklover2

Who can apply?

Alla aktörer som kan bidra till att uppfylla programmets syfte och mål
Se utlysningstext för formella krav på aktörskonstellationen för respektive projektform

treklover3

How much can you apply for?

Förstudie: max 500 000 kr
Fullskaliga innovationsprojekt: max 10 milj kr och max 50 procent av projektets totala kostnad
Pilotprojekt: max 50 procent av projektets totala kostnad

Viktiga datum

 • Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Ladda ner mallarna

  Till ansökningsformuläret bifogar ni också de bilagor som efterfrågas i utlysningstexten, till exempel projektbeskrivning eller CV för de aktörer som deltar i projektet.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det kan ta tid att göra en ansökan. Ni kan börja fylla i era uppgifter, spara och sedan justera ända fram tills ni skickar in den fullständiga ansökan.

  Frågor?

  Susanne Gylesjö

  Announcement Manager at Vinnova (the assessment process and administrative issues)

  08-473 3187

  Bengt Larsson

  Vinnova (administrative issues)

  08-473 3114

  Jenny Greberg

  STRIM Program Manager, Program Manager Program (content and focus)

  0920-49 28 40

  Vinnovas IT-support

  Technical questions about our e-service portal

  +46 8 473 32 99

  Selection of fund­ed pro­jects

  Project title Coordinator Grant Status Reference number
  Utvinning av molybden som ett tilläggsvärde vid stålproduktion CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG SEK 500 000 Completed 2017-02220
  Innovativ Prospekterings Borrning och Data Insamling Test Center: I-EDDA-TC Uppsala universitet SEK 304 339 Completed 2017-02192
  Seismisk avbildning med hammarborrning som källa: SIHDS Uppsala universitet SEK 483 201 Completed 2017-02191
  Kvantitativ karakterisering av järnmalmspellets med optisk mikroskopi och maskininlärning DUCTUS PREEYE AB SEK 174 400 Completed 2017-02216
  Test and evaluation of mechanical excavation with TBS BERGTEAMET AB SEK 8 273 855 Completed 2017-02232
  Phoenix mine drone Inkonova AB SEK 408 000 Completed 2017-02236
  Efficient comminution operation (ECO) Luleå tekniska universitet SEK 4 995 300 Ongoing 2017-02230
  Constraining the state of stress from stress-induced borehole failure and drill core samples Luleå tekniska universitet SEK 497 300 Completed 2017-02214
  Walk the Talk - Sustainability management system for social acceptance Luleå tekniska universitet SEK 1 660 100 Ongoing 2017-02199
  Assessment of rock fall hazards and optimisation of rock support for deep underground mines Luleå tekniska universitet SEK 4 462 000 Ongoing 2017-02228
  Page statistics Reference number 2016-04861