The strategic innovation programme for mining and metal recovery – STRIM:

Strategiska innovationsprogrammet för Gruv och Metallutvinning, STRIM - Industriförankrade utvecklingsprojekt hösten 2013

Closed 31 December 2013

Strategiska innovationsprogrammet för Gruv och Metallutvinning, STRIM Industriförankrade utvecklingsprojekt hösten 2013

Viktiga datum

 • Påbörja ansökan i god tid

  Frågor?

  Susanne Gylesjö

  Announcement Manager at Vinnova (the assessment process and administrative issues)

  08-473 3187

  Bengt Larsson

  Vinnova (administrative issues)

  08-473 3114

  Jenny Greberg

  STRIM Program Manager, Program Manager Program (content and focus)

  0920-49 28 40

  Vinnovas IT-support

  Technical questions about our e-service portal

  +46 8 473 32 99

  Selection of fund­ed pro­jects

  Project title Coordinator Grant Status Reference number
  Användning av kol och metallinnehållande restmaterial som reduktionsmedel vid utvinning av basmetaller Luleå tekniska universitet SEK 3 383 239 Completed 2013-03305
  Flerskalig 4-dimensionell geologisk modellering av Gällivareområdet Luleå tekniska universitet SEK 4 700 000 Completed 2013-03298
  Effektiv gruvbrytning - från gavel till dagen Luleå tekniska universitet SEK 5 470 000 Completed 2013-03296
  Användning av rest-produkter för förhindrande sulfid oxidation i reaktivt gruvavfall- en förstudie Luleå tekniska universitet SEK 250 000 Completed 2013-03283
  Reduction of nitrogen discharges in mining processes and mitigating its environmental impact miNing Sveriges Lantbruksuniversitet SEK 3 225 000 Completed 2013-03325
  Page statistics Reference number 2014-01169