The strategic innovation programme for Metallic material:

Strategiska innovationsprogrammet för metalliska material - våren 2015

Closed 2 June 2015

Strategiska innovationsprogrammet för metalliska material - våren 2015

Viktiga datum

 • Påbörja ansökan i god tid

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Gert Nilson

  Contact person at the programme office for Metallic Materials: call for proposal 's focus and content

  46 8 679 17 05

  Anna Ponzio

  Contact person at the programme office for Metallic Materials: call for proposal 's focus and content

  46 8 679 17 09

  Anders Marén

  Kontaktperson Vinnova: assessment process as well as legal and administrative issues

  46 8 473 31 88

  Vinnovas IT-support

  Technical questions about our e-service portal

  +46 8 473 32 99

  Fund­ed pro­jects

  Project title Coordinator Grant Status Reference number
  Real-time monitoring of microstructures for efficient development and manufacturing of high performance steel Swerea KIMAB AB SEK 2 880 000 Completed 2015-03474
  Extended process control through rapid analysis of inclusions by optical emission spectrometry Swerim AB SEK 4 002 000 Completed 2015-03463
  Virtual Die Compensation - Sustainable Sheet Metal Forming of Tomorrows Production RISE IVF AB SEK 3 900 000 Completed 2015-03480
  Evaluation of method for casting infiltration of iron powder (PowderCasting, P-cast). Swerea SWECAST AB SEK 461 000 Completed 2015-03444
  Powder and Materials Design for Flexible High-quality Additive Manufacturing CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG SEK 4 610 000 Completed 2015-03457
  Control of low temperature embrittlement in duplex stainless steels Swerim AB SEK 3 000 000 Completed 2015-03453
  Development of Next-generation Tools by ADDitive manufacturING - Step 2 Swerea SWECAST AB SEK 2 875 270 Completed 2015-03447
  Ultra-Clean steels in transmission components Swerim AB SEK 1 900 000 Completed 2015-03475
  Team up Experimental And Modeling Work on Oxidation Reaction Kinetics CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG SEK 3 999 639 Completed 2015-03445
  Residual stresses in flat steel products SWEREA MEFOS AB SEK 998 977 Completed 2015-03477

  Reference number 2015-00904

  Page statistics