The strategic innovation programme for Metallic material:

Strategiska innovationsprogrammet för metalliska material - Industriförankrade utvecklingsprojekt hösten 2013

Closed 31 December 2013

Strategiska innovationsprogrammet för metalliska material - Industriförankrade utvecklingsprojekt hösten 2013

Viktiga datum

 • Påbörja ansökan i god tid

  Frågor?

  Gert Nilson

  Contact person at the programme office for Metallic Materials: call for proposal 's focus and content

  46 8 679 17 05

  Anna Ponzio

  Contact person at the programme office for Metallic Materials: call for proposal 's focus and content

  46 8 679 17 09

  Anders Marén

  Kontaktperson Vinnova: assessment process as well as legal and administrative issues

  46 8 473 31 88

  Vinnovas IT-support

  Technical questions about our e-service portal

  +46 8 473 32 99

  Selection of fund­ed pro­jects

  Project title Coordinator Grant Status Reference number
  Industritillämpad forskning för förbättrade varmvalsningsprocesser SWEREA MEFOS AB SEK 4 487 060 Completed 2013-03315
  Förstudie: Förbättring av stålets skärbarhet genom en optimering av inneslutningskarakteristik (MACHINOPT-P) Swerea KIMAB AB SEK 944 141 Completed 2013-03290
  Nästa generations tråddragning Örebro universitet SEK 3 074 716 Completed 2013-03265
  Miljövänlig borttagning av oxider och ytdefekter på rör Swerea KIMAB AB SEK 740 000 Completed 2013-03263
  SUSTAIN Metoder och verktyg för optimering av hållbarhetsprestanda för produkt- och processutveckling Swerea IVF AB SEK 800 000 Completed 2013-03327
  Den framtida metallindustrin´ Förstudie avseende ett tvärvetenskapligt forskningsprogram Jernkontoret SEK 1 300 000 Completed 2013-05281
  Tools for optimised rolling of long products SWEREA MEFOS AB SEK 4 500 000 Completed 2013-03320
  Slag asphalt, a silent and sustainable paving for densely built-up areas Jernkontoret SEK 1 750 000 Completed 2013-03271
  FROST-Tools for development of stainless steels of the future Swerea KIMAB AB SEK 5 960 000 Completed 2013-03258
  Beyond conventional product development of castings properties predictions for efficient design CastDesign Swerea SWECAST AB SEK 4 900 000 Completed 2013-03303
  Page statistics Reference number 2014-01201