Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Språngbräda till framtidens metalliska material - Steg 2

Detta är utlysning nummer 21 inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material. Utlysningen ”Språngbräda till framtidens metalliska material – Steg 2” är den andra av två utlysningar som syftar till att svensk metall- och verkstadsindustri ska ta plats i den absoluta tekniska, ekonomiska och miljömässiga framkanten genom aktuella framväxande teknologier och nya angreppssätt. Utlysningen erbjuder stöd till forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt som stärker innovationsområdet Metalliska material genom utnyttjande eller möjliggörande av framväxande teknologier. Observera att det inte är ett krav att ha deltagit i ”Språngbräda till framtidens metalliska material – Steg 1” för att ta del av det här erbjudandet.

The offer in brief

What can you apply for?

Initiation and implementation of research, development and innovation projects that strengthen the innovation area Metallic materials through the utilization or enabling of emerging technologies.

Who can apply?

Consortia consisting of at least three parties, of which at least two are Swedish companies. In addition, universities, university colleges, research institutes, foreign companies and other relevant organisations (legal entities) can participate.

How much can you apply for?

The call´s budget is SEK 24 million. This is expected to fund 6-12 projects up to a maximum funding rate of 50 percent of the respective project´s total eligible cost.

Viktiga datum

 • Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni logga in och fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Att fylla i alla mallar kan ta flera dagar, eftersom de bygger på analyser ni ska göra. Börja därför ansökan i god tid. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle.

  När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helst låsa upp ansökan och göra ändringar, ända fram till sista ansökningsdag. Om ni låser upp ansökan, måste ni sedan klarmarkera den för att den ska registreras när utlysningen stänger. 

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt. Om du inte har fått en bekräftelse inom 24 timmar efter att utlysningen stängt, hör av dig till oss.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Lotta Sörlin

  Biträdande programchef Metalliska material och kontaktperson angående utlysningens bakgrund, syfte och önskade effekter

  +46 8 679 17 03

  Rasmus Östlund

  Programkoordinator Metalliska material och kontaktperson angående utlysningens bakgrund, syfte och önskade effekter

  +46 8 679 17 24

  Anders Marén

  Utlysningsansvarig Vinnova och kontaktperson angående bedömningsprocessen, juridiska frågor samt övriga frågor om utlysningens innehåll

  +46 8 473 31 88

  Fund­ed pro­jects

  Reference number 2022-00219

  Page statistics