Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Programövergripande utlysning - 2018

Detta erbjudande ska kunna ge finansiering till projekt inom området metalliska material som inte passat in i de strategiska innovationsprogrammets senaste utlysningar. Vi planerar att göra ett liknande erbjudande varje år.

The offer in brief

What can you apply for?

Who can apply?

How much can you apply for?

Viktiga datum

 • Vad vill vi åstadkomma med finansieringen?

  Syftet med satsningen på strategiska innovationsområden Metalliska material är att skapa förutsättningar för internationell konkurrenskraft och hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar.

  Denna utlysning är tänkt att vara årligt återkommande inom Metalliska material. Syftet är att erbjuda finansiering för projekt som bidrar till programmets resultat- och effektmål, men inte har passat in i programmets närmast föregående utlysningar. Att utlysningen är årligen återkommande innebär också en framförhållning som ska ge företag, forskare och andra intressenter goda möjligheter att planera projekt och ta fram en väl genomarbetad ansökan.

  Avgränsningar av den årliga utlysningen

  Beroende på de övriga utlysningar som genomförts inom programmet tidigare under 2018 är projektförslag inom följande områden helt undantagna från detta årets utlysning:

  • Projektförslag som syftar till industrialisering av additiv tillverkning (AM) för metalliska material. (Projektförslag som exempelvis inkluderar AM som möjliggörare och metod omfattas dock av utlysningen.)
  • Projektförslag som adresserar endast resultat- och effektmål inom Steg 7: Öka kompetensen och attraktiviteten.

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Börja ansökan i god tid

  Tänk på att det kan ta flera dagar att samla ihop information och fylla i ansökan. Börja därför i god tid. Ni kan börja fylla i era uppgifter, spara och sedan justera ända fram tills ni skickar in den fullständiga ansökan.

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Fund­ed pro­jects

  Reference number 2018-02825

  Page statistics