Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Hållbar metallindustri - Effektiva materialflöden

Detta är utlysning nummer 20 inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material. Syftet med erbjudandet är att initiera forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt som stärker svensk industris förmåga att möta, och vara en del av, omställningen mot ett hållbart samhälle. Denna omställning ställer krav på effektiva, flexibla och hållbara materialflöden inom industrin. Som en följd av att fler sektorer ställer om, så ökar även behovet av hållbar metallanvändning hos metallindustrin och dess kunder. Anpassningen till nya omvärldskrav ställer i sin tur krav på konkurrenskraftig flexibilitet i de interna processerna. Exempel på forskningsområden är design och tillverkning för effektiv materialanvändning, beräkningsmetoder för hållbarhet över hela livscykeln, processutveckling optimerad för nya materialegenskaper och råvaror, samt spårbarhet.

The offer in brief

What can you apply for?

Research, development and innovation projects supporting the development towards sustainable material flows in the metal industry. The projects are expected to contribute to specific performance targets within the programme´s Steps 1 to 6.

Who can apply?

Consortia consisting of at least two parties, of which at least one is a Swedish company. In addition, universities, university colleges, research institutes, foreign companies and other relevant organisations (legal entities only) can participate.

How much can you apply for?

The call´s tentative budget is SEK 44 million. This is expected to fund 12-24 projects up to a maximum funding rate of 50 percent of the respective project´s total eligible cost.

Viktiga datum

 • Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni logga in och fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Att fylla i alla mallar kan ta flera dagar, eftersom de bygger på analyser ni ska göra. Börja därför ansökan i god tid. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle.

  När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helst låsa upp ansökan och göra ändringar, ända fram till sista ansökningsdag. Om ni låser upp ansökan, måste ni sedan klarmarkera den för att den ska registreras när utlysningen stänger. 

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt. Om du inte har fått en bekräftelse inom 24 timmar efter att utlysningen stängt, hör av dig till oss.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Lotta Sörlin

  Biträdande programchef Metalliska material och kontaktperson angående utlysningens bakgrund, syfte och önskade effekter

  +46 8 679 17 03

  Rasmus Östlund

  Programkoordinator Metalliska material och kontaktperson angående utlysningens bakgrund, syfte och önskade effekter

  +46 8 679 17 24

  Anna Ottenhall

  Utlysningsansvarig Vinnova och kontaktperson angående bedömningsprocessen, juridiska frågor samt övriga frågor om utlysningens innehåll

  +46 8 473 30 71

  Tobias Kampmann

  Kontaktperson (Vinnova) angående bedömningsprocessen, juridiska frågor samt övriga frågor om utlysningens innehåll

  +46 8 473 32 46

  Fund­ed pro­jects

  Reference number 2022-00214

  Page statistics