The strategic innovation programme for graphene:

SIO Grafen: Strategiska innovationsprogrammet för Grafen hösten 2014

Closed 22 September 2014

Strategiska innovationsprogrammet för Grafen hösten 2014

Viktiga datum

 • Påbörja ansökan i god tid

  Frågor?

  Helena Theander

  Kontaktperson angående utlysningens inriktning och innehåll

  46 70 928 40 74

  Rebecca Hollertz

  Kontaktperson angående juridiska och administrativa frågor samt bedömningsprocessen

  46 8 473 30 76

  Marie Wikström

  Administrativa frågor

  46 8 473 31 79

  Vinnovas IT-support

  Technical questions about our e-service portal

  +46 8 473 32 99

  Selection of fund­ed pro­jects

  Project title Coordinator Grant Status Reference number
  IR-Kameleont ACREO SWEDISH ICT AB SEK 853 599 Completed 2014-05247
  Vågledarintegrerade grafen baserade IR detektorer för optiska gassensorchip KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN SEK 966 999 Completed 2014-05246
  Förstudie på Miniatyriserad kryokylare baserad på grafen APR TECHNOLOGIES AB SEK 810 000 Completed 2014-05108
  Grafenbaserade mikrovågsgeneratorer Nanosc AB SEK 978 000 Completed 2014-05256
  Grafen som barriär i förpackningsmaterial SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB SEK 300 000 Completed 2014-05231
  Graphene-based Coatings for Heat Exchangers SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB SEK 500 000 Completed 2014-05207
  Elektrisk karakteristika av epitaxiell grafen i waferstorlek för industriell användning mot sensorer Graphensic AB SEK 795 000 Completed 2014-05186
  Page statistics Reference number 2014-04050