The strategic innovation programme for graphene:

SIO Grafen: Samverkan för kommersiella tillämpningar med grafen - hösten 2018

Closed 5 September 2018

Med detta erbjudande vill SIO Grafen finansiera industriellt behovsdrivna projekt av olika mognadsgrad. Projektförslagen ska utgå från ett behov hos minst ett av företagen i aktörsgruppen och utföras i samverkan mellan företag, institut, universitet och högskolor. Det lösningsförslag som projektet bygger på ska tydligt utgå från hur grafen, eller något annat tvådimensionellt material, kan tillföra förbättrade materialegenskaper eller funktioner.

The offer in brief

What can you apply for?

Who can apply?

How much can you apply for?

Viktiga datum

 • Passar erbjudandet ert projekt?

  Det här erbjudandet riktar sig främst till aktörsgrupper av företag, institut, universitet och högskolor som gemensamt vill utveckla grafenteknologier för framtida tillämpningar och produktionsprocesser.

  Projektförslagen ska utgå från hypotesen att användning av grafen eller något annat tvådimensionellt material kan medföra förbättringar hos minst ett av företagen i aktörsgruppen. Detta kan vara nya eller förbättrade egenskaper i ett material eller funktioner hos den avsedda produkten.

  Tillämpningsområdena ska vara i linje med ett eller flera av SIO Grafens sex styrkeområden:

  • Ytbeläggning (t.ex. beläggning, barriär, membran, filter)
  • Elektronik (t.ex. sensorer, tryckt elektronik, högfrekvenselektronik)
  • Energi (t.ex. lagring, generering, termisk ledning)
  • Komposit (t.ex. polymerbaserade med och utan fiber, textilier, betong, metall)
  • Bioteknik (t.ex. medicinteknik, miljö- och hälsoaspekter)
  • Tillverkning (t.ex. materialtillverkning, karakterisering, processutveckling, testbäddar, produktionsutveckling)

  För projektformerna Genomförbarhetsstudie, Litet FoI-projekt och Stort FoI-projekt adresseras samtliga sex styrkeområden. Däremot kan Demonstratorprojekt endast sökas inom de fyra styrkeområdena ytbeläggning, elektronik, energi och bioteknik.

  En kortfattad beskrivning av innehållet i de fyra olika projektformerna följer nedan.

  1. Genomförbarhetsstudie
   En mindre studie för att exempelvis reda ut tekniska, regulatoriska eller marknadsmässiga förutsättningar för projektidén. Aktörsgruppen ska bestå av minst två parter, varav minst ett företag. Resultatet bör vara ett väl underbyggt underlag för en ansökan om FoI-projekt.
  2. Litet FoI-projekt
   Ett mindre första innovationsprojekt inom en påbörjad värdekedja. Aktörsgruppen ska bestå av minst två parter, varav minst ett företag. Det förväntas resultera i ett väl underbyggt underlag för en ansökan till stort FoI-projekt eller Demonstratorprojekt.
  3. Stort FoI -projekt
   Ett mer omfattande innovationsprojekt i en mer komplett värdekedja. Aktörsgruppen ska bestå av minst tre parter, varav minst ett företag. Det förväntas resultera i endera en implementeringsplan i företagets verksamhet, eller i en väl underbyggd ansökan till ett Demonstratorprojekt.
  4. Demonstratorprojekt
   Denna projektform kan enbart sökas inom styrkeområdena elektronik, ytbeläggning, energitillämpningar och bioteknik. Projektet ska utgå ifrån tidigare positiva resultat och ska kunna motivera att konceptet redan har uppnått proof-of-concept. Det förväntas resultera i en prototyp demonstrerad i en relevant miljö. Aktörsgruppen ska bestå av minst tre parter i en mer komplett värdekedja, varav minst två ska vara företag som förväntas kunna omsätta resultatet i hållbar tillväxt.

  För en fullständig beskrivning av erbjudandet behöver ni läsa hela utlysningstexten som ni hittar längre ner på denna sida.

  Workshop som extra stöd

  Som extra stöd vid framtagandet av projektförslag och aktörsgrupper inom de fyra styrkeområdena, Elektronik, Ytbeläggningar, Bioteknik och Energitillämpningar arrangeras en frivillig workshop 12 juni i Stockholm.

  Anmälan och projektinitiativ enligt mall skickas till info@siografen.se senast den 7 juni.

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Börja ansökan i god tid

  Tänk på att det kan ta flera dagar att samla ihop information och fylla i ansökan. Börja därför i god tid. Ni kan börja fylla i era uppgifter, spara och sedan justera ända fram tills ni skickar in den fullständiga ansökan.

  After you've submitted your application

  Once your application has been registered, we'll send a confirmation email to the person responsible for the user account, as well as to the project manager and the company signer. Please note that this may take a few hours after you submitted your application.

  After the closing date, you can't register any new information. You may only add information to your application if we ask for it.

  Who can read your application?

  Applications submitted to us become official documents. However, we don't disclose information about business operations, inventions or research results if it can be assumed that someone will suffer economic damage if we do.

  This means that we must disclose the documents if someone requests them. However, we can black out information if we believe it could cause economic harm if disclosed.

  How we handle official documents and privacy

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Helena Theander

  Kontaktperson angående utlysningens inriktning och innehåll

  46 70 928 40 74

  Rebecca Hollertz

  Kontaktperson angående juridiska och administrativa frågor samt bedömningsprocessen

  46 8 473 30 76

  Marie Wikström

  Administrativa frågor

  46 8 473 31 79

  Vinnovas IT-support

  Technical questions about our e-service portal

  +46 8 473 32 99

  Fund­ed pro­jects

  Project title Coordinator Grant Status Reference number
  Graphene Oxide Coatings for Water Purifying Membranes Grafren AB SEK 295 000 Completed 2018-03320
  Functionalized graphene quantum dots as drug carrier SHT Smart High-Tech Aktiebolag SEK 300 000 Completed 2018-03313
  Large area deposition of graphene-containing coatings for diverse functional applications CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG SEK 2 098 000 Ongoing 2018-03315
  Chip scale micro liquid cooling for high dissipative packaging APR TECHNOLOGIES AB SEK 300 000 Completed 2018-03306
  Graphene-enhanced biobased coatings for corrosion protection of hot-dip galvanized steel RISE Research Institutes of Sweden AB SEK 300 000 Completed 2018-03322
  Small capacitive graphene-based sensors Aninkco AB SEK 300 000 Completed 2018-03321
  Graphene-Enhanced Water Purification KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN SEK 300 000 Completed 2018-03307
  Sensor for faster, cheaper, and easier determination of dioxins in the environment Linköpings universitet SEK 485 000 Ongoing 2018-03308
  Graphene composite as electrodes for super capacitors Bright Day Prototypes AB SEK 300 000 Completed 2018-03305
  Anisotropic properties of graphene nanocomposites for high voltage insulation CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG SEK 300 000 Completed 2018-03304

  Reference number 2017-05429

  Page statistics