The strategic innovation programme for graphene:

SIO Grafen: Samverkan för kommersiella grafentillämpningar, våren 2017

Closed 21 February 2017

I det här erbjudandet riktar vi oss till företag som genom samverkan med andra vill öka sin kännedom om vad grafen kan ge för fördelar inom sitt produktområde. Projekt som finansieras ska öka teknikmognaden och avse demonstratorer för kommersiella tillämpningar som ges förbättrad funktionalitet och konkurrensfördelar genom grafenmaterial. I detta erbjudande finansierar vi FoI-projekt och genomförbarhetstudier.

The offer in brief

treklover1

What can you apply for?

Genomförbarhetsstudie:
Projekttid 3-6 månader 
Minst två parter, med ett företag som projektets koordinator

Forsknings- och innovationsprojekt (FoI-projekt)  
Projekttid 12-36 månader 
Minst tre parter, med ett företag som projektets koordinator

treklover2

Who can apply?

Företag (svenska aktiebolag) och forskningsleverantörer (universitet, högskolor och forskningsinstitut)

treklover3

How much can you apply for?

Genomförbarhetsstudie: Högst 300 000 kronor. Vinnovas bidrag utgör högst 50 procent av projektkostnaderna.

Forsknings- och innovationsprojekt (FoI-projekt): Ingen beloppsgräns finns för sökt bidrag, men Vinnovas bidrag utgör högst 50 procent av projektkostnaderna.

Utlysningens totala budget är 21 miljoner kronor.

Viktiga datum

 • Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Ladda ner mallarna

  Till ansökningsformuläret bifogar ni också de bilagor som efterfrågas i utlysningstexten, till exempel projektbeskrivning och CV för de aktörer som deltar i projektet.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det kan ta tid att göra en ansökan. Ni kan börja fylla i era uppgifter, spara och sedan justera ända fram tills ni skickar in den fullständiga ansökan.

  Frågor?

  Helena Theander

  Kontaktperson angående utlysningens inriktning och innehåll

  46 70 928 40 74

  Rebecca Hollertz

  Kontaktperson angående juridiska och administrativa frågor samt bedömningsprocessen

  46 8 473 30 76

  Marie Wikström

  Administrativa frågor

  46 8 473 31 79

  Vinnovas IT-support

  Technical questions about our e-service portal

  +46 8 473 32 99

  Selection of fund­ed pro­jects

  Project title Coordinator Grant Status Reference number
  Värmespridare och värmeöverförande element med grafenbaserade filmer för radar och laser SAAB Aktiebolag SEK 300 000 Completed 2017-01677
  Grafenförstärkt betong för lättvikts stängsel HEDASK SKANDINAVIEN AKTIEBOLAG SEK 269 000 Completed 2017-01675
  Polymers with exposed graphene edges: new antibacterial materials for medtech applications DENTSPLY IH AB SEK 3 052 000 Completed 2017-01674
  GNOME ACA ScandiDos AB SEK 257 000 Completed 2017-01679
  Grafenbaserade flexibla och återvinningsbara ljuskällor för livsvetenskapliga applikationer LUNALEC AB SEK 300 000 Completed 2017-01678
  Page statistics Reference number 2016-04789