The strategic innovation programme for graphene:

SIO Grafen - Förstudieprojekt och Forsknings- och Innovationsprojekt Våren 2015

Closed 10 March 2015

SIO Grafen - Förstudieprojekt och Forsknings- och Innovationsprojekt Våren 2015

Viktiga datum

 • Påbörja ansökan i god tid

  Frågor?

  Helena Theander

  Kontaktperson angående utlysningens inriktning och innehåll

  46 70 928 40 74

  Rebecca Hollertz

  Kontaktperson angående juridiska och administrativa frågor samt bedömningsprocessen

  46 8 473 30 76

  Marie Wikström

  Administrativa frågor

  46 8 473 31 79

  Vinnovas IT-support

  Technical questions about our e-service portal

  +46 8 473 32 99

  Selection of fund­ed pro­jects

  Project title Coordinator Grant Status Reference number
  Förstudie Grafen i strålningsmätning ScandiDos AB SEK 497 804 Completed 2015-01462
  Grafenlager för att förhindra kateter-relaterad urinvägsinfektion DENTSPLY IH AB SEK 2 000 000 Completed 2015-01446
  Värmepumpsdemonstrator med grafenbelagd keramisk matris för ökad effekttäthet Climatewell AB (publ) SEK 912 915 Completed 2015-01393
  Svenskt Grafen 2D fab AB SEK 1 200 000 Completed 2015-01311
  Miniatyriserad kryokylare baserad på grafen APR TECHNOLOGIES AB SEK 1 838 500 Completed 2015-01273
  Solution Based Cathode for Printable Light LUNALEC AB SEK 1 891 371 Completed 2015-01319
  Grafenoxid - ett nytt smörjmedel i industriella tillämpningar ABB AB SEK 1 582 906 Completed 2015-01467
  Optimerade multiavstämbara grafenbaserade mikrovågsgeneratorer Nanosc AB SEK 1 536 700 Completed 2015-01454
  RF energy harvesting for M2M communication Ericsson AB SEK 500 000 Completed 2015-01439
  Hybridmaterial av grafenoxid och silica-nanopartiklar för vattenrening och andra membranapplikationer CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG SEK 500 000 Completed 2015-01402
  Page statistics Reference number 2015-00047