The strategic innovation programme Bioinnovation:

Pröva din hypotes inom bioekonomi

Closed 15 June 2017

Erbjudandet vänder sig till kortare projekt som vill pröva en hypotes för ett mer omfattande projekt. Projektet ska vara inom området biobaserad samhällsekonomi.

The offer in brief

What can you apply for?

Forsknings- och innovationsprojekt med idéer och frågeställningar som har potential att bidra till, och dra nytta av, övergången till en biobaserade ekonomi.

Who can apply?

Projektet ska bestå av minst två parter, varav minst ett företag.

How much can you apply for?

Projekt kan söka max 500 000 kronor.

Erbjudandets budget är 10 miljoner kronor.

Viktiga datum

 • Vad handlar erbjudandet om?

  Erbjudandet vänder sig till kortare projekt som behandlar en frågeställning av radikal och innovativ karaktär. Detta innebär att nyhetsvärdet och osäkerhetsfaktorn bör vara högre än i mer traditionella projekt.

  Projektets frågeställning kan ha sitt ursprung i ett problem eller behov inom industrin. Projektformen är inte avsedd att lösa ett befintligt, mindre industriellt problem utan snarare en möjlighet att bekräfta eller avfärda ett uppslag för ett mer omfattande projekt. 

  Med utlysningen vill vi:

  • höja innovationstakten inom området genom att skapa förutsättningar för att pröva hypoteser längs hela innovationskedjan
  • skapa nya relevanta värdekedjor, tekniklösningar, råvaror och liknande som bidrar till en biobaserad samhällsekonomi

  Med detta erbjudande vill vi fånga de konkreta möjligheter som olika behovsägare ser. Behovsägare kan vara tillverkare och leverantörer eller användare av nya biobaserade material, produkter och tjänster.

  Vi prioriterar ansökningar som har behovsägare som projektledare, snarare än universitet och högskolor. Förhoppningen är att med behovsägare som projektledare ska mer fokus sättas på kundbehov och marknadsvärde än på test av nya forskningsresultat.

  Passar erbjudandet ert projekt

  Utlysningen vänder sig i första hand till tillverkare, leverantörer och användare av nya biobaserade material, produkter och tjänster. Men även universitet, högskolor, forskningsinstitut och andra relevanta aktörer är välkomna att söka.

  Aktörerna ska ha förmåga till och intresse av att i samverkan bidra till målen för det strategiska innovationsprogrammet för BioInnovation. Projektgruppen ska bestå av minst två parter varav minst en är ett företag.

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Ladda ner mallarna

  Till ansökningsformuläret bifogar ni också de bilagor som efterfrågas i utlysningstexten, till exempel projektbeskrivning och CV för de aktörer som deltar i projektet.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det kan ta tid att göra en ansökan. Ni kan börja fylla i era uppgifter, spara och sedan justera ända fram tills ni skickar in den fullständiga ansökan.

  After you've submitted your application

  Once your application has been registered, we'll send a confirmation email to the person responsible for the user account, as well as to the project manager and the company signer. Please note that this may take a few hours after you submitted your application.

  After the closing date, you can't register any new information. You may only add information to your application if we ask for it.

  Who can read your application?

  Applications submitted to us become official documents. However, we don't disclose information about business operations, inventions or research results if it can be assumed that someone will suffer economic damage if we do.

  This means that we must disclose the documents if someone requests them. However, we can black out information if we believe it could cause economic harm if disclosed.

  How we handle official documents and privacy

  Frågor?

  Vinnovas IT-support

  Technical questions about our e-service portal

  +46 8 473 32 99

  Fund­ed pro­jects

  Project title Coordinator Grant Status Reference number
  Biobased granulate for 3D-printing Swerea SICOMP AB SEK 499 000 Completed 2017-03195
  Quartzene as potential fire protection for surface treatment of wood Svenska Aerogel AB SEK 500 000 Completed 2017-03124
  Biobased packagingmaterial with high wet strength Mittuniversitetet SEK 500 000 Completed 2017-03238
  Heat conducting paper STORA ENSO PAPER AKTIEBOLAG SEK 500 000 Completed 2017-03020
  Composite material of different shapes of cellulose STORA ENSO PULP AND PAPER ASIA AKTIEBOLAG SEK 500 000 Completed 2017-03140
  HoloNano Rolling Optics AB SEK 150 000 Completed 2017-03160
  Functionalized expandable cellulose foams Organoclick AB SEK 500 000 Completed 2017-03200
  Cuboid RISE INNVENTIA AB SEK 295 533 Completed 2017-03096
  Renol - The link between the forest- and the plastic industry REN FUEL K2B AB SEK 350 000 Completed 2017-03158

  Reference number 2017-00862

  Page statistics