Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Pröva din hypotes inom bioekonomi

Erbjudandet vänder sig till kortare projekt som vill pröva en hypotes för ett mer omfattande projekt. Projektet ska vara inom området biobaserad samhällsekonomi.

The offer in brief

What can you apply for?

Forsknings- och innovationsprojekt med idéer och frågeställningar som har potential att bidra till, och dra nytta av, övergången till en biobaserade ekonomi.

Who can apply?

Projektet ska bestå av minst två parter, varav minst ett företag.

How much can you apply for?

Projekt kan söka max 500 000 kronor.

Erbjudandets budget är 10 miljoner kronor.

Viktiga datum

 • Vad handlar erbjudandet om?

  Erbjudandet vänder sig till kortare projekt som behandlar en frågeställning av radikal och innovativ karaktär. Detta innebär att nyhetsvärdet och osäkerhetsfaktorn bör vara högre än i mer traditionella projekt.

  Projektets frågeställning kan ha sitt ursprung i ett problem eller behov inom industrin. Projektformen är inte avsedd att lösa ett befintligt, mindre industriellt problem utan snarare en möjlighet att bekräfta eller avfärda ett uppslag för ett mer omfattande projekt. 

  Med utlysningen vill vi:

  • höja innovationstakten inom området genom att skapa förutsättningar för att pröva hypoteser längs hela innovationskedjan
  • skapa nya relevanta värdekedjor, tekniklösningar, råvaror och liknande som bidrar till en biobaserad samhällsekonomi

  Med detta erbjudande vill vi fånga de konkreta möjligheter som olika behovsägare ser. Behovsägare kan vara tillverkare och leverantörer eller användare av nya biobaserade material, produkter och tjänster.

  Vi prioriterar ansökningar som har behovsägare som projektledare, snarare än universitet och högskolor. Förhoppningen är att med behovsägare som projektledare ska mer fokus sättas på kundbehov och marknadsvärde än på test av nya forskningsresultat.

  Passar erbjudandet ert projekt

  Utlysningen vänder sig i första hand till tillverkare, leverantörer och användare av nya biobaserade material, produkter och tjänster. Men även universitet, högskolor, forskningsinstitut och andra relevanta aktörer är välkomna att söka.

  Aktörerna ska ha förmåga till och intresse av att i samverkan bidra till målen för det strategiska innovationsprogrammet för BioInnovation. Projektgruppen ska bestå av minst två parter varav minst en är ett företag.

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Ladda ner mallarna

  Till ansökningsformuläret bifogar ni också de bilagor som efterfrågas i utlysningstexten, till exempel projektbeskrivning och CV för de aktörer som deltar i projektet.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det kan ta tid att göra en ansökan. Ni kan börja fylla i era uppgifter, spara och sedan justera ända fram tills ni skickar in den fullständiga ansökan.

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Per Edström

  Programchef BioInnovation

  +46 10 142 82 44

  Fund­ed pro­jects

  Reference number 2017-00862

  Page statistics