The strategic innovation programme Bioinnovation:

Hypotesprövning steg 1 - 2018

Closed 27 September 2018

I det här erbjudandet stödjer vi nyskapande, mindre forsknings- och innovationsprojekt som behandlar en radikal och innovativ frågeställning. Det innebär att nyhetsvärdet och osäkerhetsfaktorn kan vara högre än i mer traditionella projekt.

The offer in brief

What can you apply for?

Projekt som syftar till att verifiera, bekräfta eller avfärda nydanande innovativa uppslag för ett mer omfattande projekt

Who can apply?

I första hand tillverkare, leverantörer och användare av biobaserade material, produkter och tjänster, men även universitet, högskolor, forskningsinstitut och andra relevanta aktörer

How much can you apply for?

Högst 500 000 kronor för ett projekt. Projekt ska samfinansieras av medverkande företag med motsvarande summa som det sökta bidraget.

Viktiga datum

 • Vad handlar erbjudandet om?

  Syftet med hypotesprövningsprojekt är att vara risktagande och fånga upp nya visionära idéer som har potential att väsentligt bidra till och dra nytta av övergången till en biobaserad ekonomi. Antingen är idén tekniskt nyskapande och banbrytande med stor marknadsmässig potential, eller så är idén kommersiellt nyskapande och har tydligt kundfokus med potential att snabbt nå marknad.

  Projekt i hypotesprövning steg 1 syftar till att verifiera, bekräfta eller avfärda nydanande innovativa uppslag för ett mer omfattande projekt.

  Projekt i hypotesprövning steg 1 finansierar inte stegvis produkt- eller processutveckling.

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Ladda ned bilagor

  Här kan ni ladda ned de bilagor som ni behöver bifoga i ansökan, till exempel CV-mall eller projektbeskrivningsmall.

  Börja ansökan i god tid

  Tänk på att det kan ta flera dagar att samla ihop information och fylla i ansökan. Börja därför i god tid. Ni kan börja fylla i era uppgifter, spara och sedan justera ända fram tills ni skickar in den fullständiga ansökan.

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Vinnovas IT-support

  Technical questions about our e-service portal

  +46 8 473 32 99

  Selection of fund­ed pro­jects

  Project title Coordinator Grant Status Reference number
  All-lignin carbon fibre composites RISE INNVENTIA AB SEK 500 000 Completed 2018-04010
  Streamateria Virtual Gateway GURINGO AB SEK 199 000 Completed 2018-03999
  BioPitch STOCKHOLMS FOTBOLLFÖRBUND SEK 500 000 Completed 2018-04008
  Foundation made of wood RISE Research Institutes of Sweden AB SEK 500 000 Ongoing 2018-04009
  Sustainable environmentally-friendly wood through tailor-made impregnation Holmen Aktiebolag SEK 500 000 Completed 2018-04000
  Renewable base oil from biomass-derived platform chemicals NYNAS AB (PUBL) SEK 402 000 Completed 2018-03998
  Bark-derived bio-adhesives for engineered wood panels (viBRANt) Luleå tekniska universitet SEK 300 000 Completed 2018-03995
  Duckweed - a water based biomass with potential. pSk earth adaption AB SEK 500 000 Completed 2018-04007
  Enhancement of Biochar from Waste for Soil remediation in urban areas PAMOJA CLEANTECH AB SEK 497 000 Ongoing 2018-04005
  PhatherTex: Biobased and biodegradable textiles from bioplastics and feathers Bioextrax AB SEK 430 703 Completed 2018-04004
  Page statistics Reference number 2018-02080