The strategic innovation programme Bioinnovation:

Gemensam utlysning Sverige-Finland: Utveckling av nyckelteknologier för biobaserade produkter

Closed 14 June 2018

I det här erbjudandet stödjer vi projekt som utvecklar möjliggörande processteg för tillverkning av biobaserade kemikalier och material. Utlysningen fokuserar specifikt på teknologier som tar biobaserade produkter och material från labbskala till pilot eller demo. Vi uppmuntrar svensk-finska samarbetsprojekt.

The offer in brief

What can you apply for?

Projekt som vill utveckla möjliggörande processteg för tillverkning av biobaserade kemikalier och material. Erbjudandet fokuserar på teknologier som kan ta biobaserade produkter och material från labbskala till pilot eller demo. 

Who can apply?

I första hand tillverkare, leverantörer och användare av biobaserade material, produkter och tjänster men även universitet, högskolor, forskningsinstitut och andra relevanta aktörer. Minst tre parter varav två företag.
Vi uppmuntrar svensk-finska samarbetsprojekt men projekt med enbart svenska aktörer är också välkomna.

How much can you apply for?

Budget för finansiering av svenska parter är 27 miljoner kronor. Svenska parter kan få max 6 miljoner kronor. Budgeten för finansieringen av finska parter i svensk-finska samarbetsprojekt är ungefär 2 miljoner Euro. För finska parter finns inget förbestämt maxbelopp. Projekten ska samfinansieras av medverkande företag.

Viktiga datum

 • Tipsa era kollegor i Finland

  Samarbetar ni med kollegor i Finland i detta projekt? Projektaktörer från Finland ansöker om bidrag via Business Finland. 

  Tipsa era kollegor i Finland om hur de söker bidrag för deltagande i projektet.

  Vad handlar erbjudandet om?

  Det anses idag finnas en stor mängd resultat och demonstrationer av biobaserade lösningar som producerats i labbskala och som visar upp stor potential. Tekniska processer för realisering av dessa saknas dock i stor utsträckning och finansiering för processutveckling har saknats. Samtidigt behöver marknadsaktörer ta en mer aktiv roll i denna utveckling för att öka farten i kommersialiseringen av forskningsresultat.

  Nya produkter och material kräver nya processer. Vi vill i denna utlysning stötta utveckling av möjliggörande processteg. Dessa förväntas låsa upp nya möjligheter för

  • Användning av råvara och energi
  • Tillverkning av nya material och kemikalier
  • Tillverkning av material och kemikalier med överlägsna egenskaper
  • Nya sätt att nyttiggöra existerande eller nya biobaserade strömmar, inkluderande frågor om cirkularitet, hållbarhet och kundbehov

  Syftet med denna tematiska utlysning är att erbjuda företag och forskningsorganisationer möjlighet till gemensam utveckling av processteg som på ett eller annat sätt är avgörande för kommersiell tillverkning av biobaserade kemikalier och material med stor marknadspotential.

  Målet är uppskalning av spännande lösningar från TRL 3-4 till TRL 5-7 och att därmed ta dem från labbskala till pilot eller demo.

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i Vinnovas intressentportal och/eller Business Finlands ansökningsportal. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget. I utlysningstexten, som publiceras här när utlysningen öppnar, finns detaljerad information om bedömningskriterier och formella krav. Ni bör läsa den noga.

  Börja ansökan i god tid

  Tänk på att det kan ta flera dagar att samla ihop information och fylla i ansökan. Börja därför i god tid. Ni kan börja fylla i era uppgifter, spara och sedan justera ända fram tills ni skickar in den fullständiga ansökan.

  What happens after the call has closed?

  Once your application has been registered, we'll send a confirmation email to the person responsible for the user account, as well as to the project manager and the company signer. Please note that this may take a few hours after the call has closed.

  After the closing date, you can't register any new information. You may only add information to your application if we ask for it.

  Who can read your application?

  Applications submitted to us become official documents. However, we don't disclose information about business operations, inventions or research results if it can be assumed that someone will suffer economic damage if we do.

  This means that we must disclose the documents if someone requests them. However, we can black out information if we believe it could cause economic harm if disclosed.

  How we handle official documents and privacy

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Vinnovas IT-support

  Technical questions about our e-service portal

  +46 8 473 32 99

  Fund­ed pro­jects

  Project title Coordinator Grant Status Reference number
  Large scale production of Appethyl 2 as a biological appetite suppressant SwePharm AB SEK 1 909 000 Ongoing
  2018-02745
  MiniRefine - Demonstration of New Biotransport Fuel Manufacturing Processes RISE Research Institutes of Sweden AB SEK 5 678 000 Ongoing
  2018-02747
  NordicBio - Circular Nordic Bio Nonwoven in MedTech Applications Innovatum AB SEK 1 150 000 Ongoing
  2018-02748
  Sawmill 4.0 Customized flexible sawmill production by integrating data driven models and decisions Luleå tekniska universitet SEK 5 189 700 Ongoing
  2018-02749

  Reference number 2017-05559

  Page statistics