Swelife och Medtech4health - projekt för bättre hälsa:

Swelife och MedTech4Health- Projekt för bättre hälsa vår 2017

Closed 27 January 2017

SWElife och MedTech4Health- Projekt för bättre hälsa vår 2017

Viktiga datum

 • Påbörja ansökan i god tid

  Frågor?

  Pontus von Bahr

  Frågor angående bedömningsprocessen samt juridiska och administrativa frågor

  46-8 473 30 91

  Reidar Gårdebäck

  Medtech4health

  46 73 756 24 49

  Jonas Tranell

  Utlysningsansvarig, Vinnova

  46-8 473 30 73

  Åsa Wallin

  Utlysningsansvarig, Swelife

  46-700 85 05 10

  Vinnovas IT-support

  Technical questions about our e-service portal

  +46 8 473 32 99

  Selection of fund­ed pro­jects

  Project title Coordinator Grant Status Reference number
  A novel strategy to increase the healing rate of leg ulcers Instagraft AB SEK 999 900 Ongoing 2017-01406
  Preklinisk säkerhetsutvärdering av Supernitro- en ny behandling för akut pulmonell hypertension ATTGENO AB SEK 1 000 000 Ongoing 2017-01523
  Tankestyrd benprotes CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG SEK 500 000 Completed 2017-01471
  Patientspecifik Käk & Tungfixation för cancer patienter som genomgår strålbehandling YOURRAD AB SEK 469 000 Completed 2017-01457
  Snabbt fostertest (NIPT) via digital räkning av fetalt DNA OLINK BIOSCIENCE AB SEK 1 000 000 Completed 2017-01441
  Multimodal visualisering av mikrocirkulationen Linköpings universitet SEK 995 953 Completed 2017-01435
  Individanpassade vävnadstekniska artärer som innovativ behandling av kardiovaskulära sjukdomar RISE Research Institutes of Sweden AB SEK 700 000 Completed 2017-01413
  Behandling av plack-psoriasis med en topikal plasminogenbindningshämmare, EP0003 Emeriti Pharma AB SEK 0 Completed 2017-01400
  System för övervakning av syrgasbehandling inom neonatalvård NEOSENSE TECHNOLOGIES AB SEK 379 500 Completed 2017-01394
  Smart pouch system service - En effective tool for medication management Mevia AB SEK 697 288 Completed 2017-01464
  Page statistics Reference number 2016-04996