FFI - Sustainable production:

Hållbar produktion - en satsning inom FFI

Closed 12 December 2017

Med det här erbjudandet vill vi stödja projekt som bidrar till att producera nya produkter, komponenter och material i en hållbar process. Resultatet av projektet ska hjälpa fordonsindustrin att uppnå Sveriges transportpolitiska mål.

The offer in brief

treklover1

What can you apply for?

Forsknings- och utvecklingsaktiviteter för produktion av fordon, drivlinor och fordonskomponenter.

treklover2

Who can apply?

Forskningsorganisationer, företag, offentliga och ideella organisationer.

treklover3

How much can you apply for?

Det finns ingen övre gräns, men riktlinjen är högst 50 procent av den totala projektbudgeten. Varje enskilt projekt behöver minst 25 procent medfinansiering från näringslivet.
Finansiering beviljas i max 4 år

Viktiga datum

 • Vad handlar erbjudandet om?

  Det här erbjudandet finansierar forsknings- och utvecklingsaktiviteter för att kunna producera nya produkter, komponenter och material.

  Satsningen omfattar följande områden:

  • Nya produkter med hög livscykeleffektivitet: Förmåga att hantera nya produkter och material i produktionssystemet
  • Konkurrenskraft: Kostnadseffektiva nya produktionssystem i ett globalt perspektiv
  • Miljö: Miljöneutral produktion och kretslopp för restprodukter och energi
  • Kvalitet: Säkerställd önskad kvalitet
  • Ledtid: Kortare ledtid genom hela försörjningskedjan i utveckling och produktion
  • Flexibilitet: Tillräckligt flexibla produktionssystem för efterfrågade komponenter

  Vi tar emot projektförslag till alla programområden inom Hållbar Produktion, men särskilt välkomna är projektförslag inom miljö, ledtid och flexibilitet.

  Fordonsstrategisk forskning och innovation (FFI) är ett samarbete mellan staten och fordonsindustrin om att gemensamt finansiera forsknings-, innovations- och utvecklingsaktiviteter med fokus på områdena klimat och miljö, trafiksäkerhet och konkurrenskraft.

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Ladda ner mallarna

  Alla mallar och instruktioner hittar ni på sidan Ansök och rapportera projekt inom FFI.

  Färdplanen på engelska

  Här kan du ladda ner färdplanen på engelska. Du hittar också den övergripande färdplanen för programmet FFI.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det kan ta tid att göra en ansökan. Ni kan börja fylla i era uppgifter, spara och sedan justera ända fram tills ni skickar in den fullständiga ansökan.

  Frågor?

  Bengt Larsson

  Administrative issues

  08-473 31 14

  Ida Langborg

  Call for proposal responsible

  08-473 30 77

  Vinnovas IT-support

  Technical questions about our e-service portal

  +46 8 473 32 99

  Selection of fund­ed pro­jects

  Project title Coordinator Grant Status Reference number
  Robustness of post-weld treatment HFMI to increase the fatigue strength of welded structures (ROMI) Swerim AB SEK 500 000 Ongoing 2017-05541
  End-User Driven Process Design for Steels with Extreme Properties (ExtremeSteels) Luleå tekniska universitet SEK 4 160 000 Ongoing 2017-05531
  Competence mapping in SMEs RISE IVF AB SEK 500 000 Completed 2017-05203
  Robust and cost efficient hard part turning of transmission components (ROCOST) Swerim AB SEK 3 486 000 Ongoing 2017-05529
  Improved fatigue life for cylinder heads Scania CV Aktiebolag SEK 3 500 000 Ongoing 2017-05491
  Friction control through surface texturing - FriText KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN SEK 3 077 000 Ongoing 2017-05540
  New quality system for in-manufacturing-process control of welded structures (Q-IN-MAN) Swerim AB SEK 3 600 000 Ongoing 2017-05533
  International Production and Japan, a state of the art study Högskolan i Halmstad SEK 195 000 Completed 2017-05230
  Compound casting for lightweight applications with optimized properties RISE SWECAST AB SEK 2 400 000 Ongoing 2017-05530
  Page statistics Reference number 2016-05469