FFI - Sustainable production:

Hållbar produktion för fordonsindustrin

Closed 13 June 2017

Med det här erbjudandet vill vi stödja projekt som bidrar till att producera nya produkter, komponenter och material i en hållbar process. Resultatet av projektet ska hjälpa fordonsindustrin att uppnå Sveriges transportpolitiska mål.

The offer in brief

treklover1

What can you apply for?

Forsknings- och utvecklingsaktiviteter för produktion av fordon, drivlinor och fordonskomponenter.

treklover2

Who can apply?

Forskningsorganisationer, företag, offentliga och ideella organisationer.

treklover3

How much can you apply for?

Det finns inget maxbelopp men riktlinjen är 50 procent av den totala projektbudgeten. Varje enskilt projekt kräver minst 25 procent medfinansiering från näringslivet. Finansiering beviljas i max 4 år.

Viktiga datum

 • Vad handlar erbjudandet om?

  Det här erbjudandet finansierar forsknings- och utvecklingsaktiviteter för att kunna producera nya produkter, komponenter och material.

  Följande områden omfattas:

  • Nya produkter med hög livscykeleffektivitet: Förmåga att hantera nya produkter och material i produktionssystemet
  • Konkurrenskraft: Kostnadseffektiva nya produktionssystem i ett globalt perspektiv
  • Miljö: Miljöneutral produktion och kretslopp för restprodukter och energi
  • Kvalitet: Säkerställd önskad kvalitet
  • Ledtid: Kortare ledtid genom hela försörjningskedjan i utveckling och produktion
  • Flexibilitet: Tillräckligt flexibla produktionssystem för efterfrågade komponenter

  Vi tar emot projektförslag till alla programområden inom Hållbar Produktion, men särskilt välkomna är projektförslag inom miljö, ledtid och flexibilitet.

  Fordonsstrategisk forskning och innovation (FFI) är ett samarbete mellan staten och fordonsindustrin om att gemensamt finansiera forsknings-, innovations- och utvecklingsaktiviteter med fokus på områdena klimat och miljö, trafiksäkerhet och konkurrenskraft.

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget. Alla mallar och instruktioner hittar ni på sidan  Ansök och rapportera projekt inom FFI.

  Läs färdplanen

  I färdplanen kan du läsa syfte och mål med både erbjudandet Hållbar produktion, och programmet Fordonsstrategisk Forskning och Innovation.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det kan ta tid att göra en ansökan. Ni kan börja fylla i era uppgifter, spara och sedan justera ända fram tills ni skickar in den fullständiga ansökan.

  Frågor?

  Bengt Larsson

  Administrative issues

  08-473 31 14

  Ida Langborg

  Call for proposal responsible

  08-473 30 77

  Vinnovas IT-support

  Technical questions about our e-service portal

  +46 8 473 32 99

  Selection of fund­ed pro­jects

  Project title Coordinator Grant Status Reference number
  Sustainable motions - SmoothIT CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG SEK 4 900 000 Ongoing 2017-03078
  SIVPRO2 - Shape Inspection by Vision in PROduction: Industrial demonstrator Luleå tekniska universitet SEK 5 303 000 Ongoing 2017-03072
  Stain Repellent Fluorine Free Car Interior Textiles RISE IVF AB SEK 1 750 000 Ongoing 2017-03056
  Transitioning to sustainable production cryogenic manufacturing processes (SUSTAIN-CRYO) CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG SEK 4 830 000 Ongoing 2017-03057
  Rational production of sandwich structures for energy efficient passenger transportation RISE SICOMP AB SEK 6 651 500 Ongoing 2017-03083
  HIPFAT High Performance weldments in FATigue loaded vehicles; understanding & controlling weld defect formation Swerim AB SEK 2 800 000 Ongoing 2017-03062
  Möjliggörande av framtidens volymproduktion av kompositer i Sverige Swerea SICOMP AB SEK 493 750 Completed 2017-03077
  Page statistics Reference number 2016-05465