FFI - Sustainable production:

FFI Hållbar produktionsteknik - hypotesprövning 2012

Closed 23 August 2012

FFI Hållbar produktionsteknik - hypotesprövning 2012

Viktiga datum

 • Påbörja ansökan i god tid

  Frågor?

  Bengt Larsson

  Administrative issues

  08-473 31 14

  Ida Langborg

  Call for proposal responsible

  08-473 30 77

  Vinnovas IT-support

  Technical questions about our e-service portal

  +46 8 473 32 99

  Selection of fund­ed pro­jects

  Project title Coordinator Grant Status Reference number
  Ökat materialutnyttjande genom nya verktygslösningar och tjänster Swerea IVF AB SEK 500 000 Completed 2012-02499
  sinterprodukter med hög statisk lastförmåga - inverkan av anlöpning på deformationsstabilitet vid användning CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG SEK 500 000 Completed 2012-02497
  Additiv tillverkning av fordonskomponenter Högskolan Väst SEK 500 000 Completed 2012-02520
  Fordonskomponenter av förnyelsebara råvaror med skräddarsydd nedbrytbarhet Swerea SICOMP AB SEK 500 000 Completed 2012-02515
  Induktionssintring av pulverkomponenter Swerea KIMAB AB SEK 500 000 Completed 2012-02513
  Mikrogeometri Utformning för Borrning av Kompositer Högskolan Väst SEK 500 000 Completed 2012-02512
  Online-kontroll av svetsdefekter inom fordonsindustrin med kontaktlös ultraljudsprovning Swerea KIMAB AB SEK 500 000 Completed 2012-02510
  3 D Litecomp Sandwich lattviktsteknologi - hypotesprovning pa stora fordonsstrukturer STIFTELSEN IMIT SEK 485 000 Completed 2012-02491
  Fogning av termoplastkomposit mot metall med ljusbågsvetsning med hög strömtäthet (DENSARC) Swerea KIMAB AB SEK 500 000 Completed 2012-02488
  Polymera kompositprodukter för högvolymproduktion Swerea KIMAB AB SEK 500 000 Completed 2012-02514
  Page statistics Reference number 2012-02182