FFI - Sustainable production:

Hållbar produktionsteknik inom transportindustrin

Closed 12 March 2014

FFI - Hållbar produktionsteknik 2014-03-12

Viktiga datum

 • Påbörja ansökan i god tid

  Frågor?

  Bengt Larsson

  Administrative issues

  08-473 31 14

  Ida Langborg

  Call for proposal responsible

  08-473 30 77

  Vinnovas IT-support

  Technical questions about our e-service portal

  +46 8 473 32 99

  Selection of fund­ed pro­jects

  Project title Coordinator Grant Status Reference number
  Virtuell beredning och idrifttagning av produktionssystem inklusive PLC-logik CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG SEK 8 730 000 Completed 2014-01408
  MPQP - Modelldriven beredning och kvalitetssäkring KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN SEK 6 722 224 Completed 2014-01413
  Robust formsprutning av fordonskomponenter med önskade ytegenskaper Volvo Personvagnar Aktiebolag SEK 3 241 700 Completed 2014-01360
  Page statistics Reference number 2013-05659