FFI - Sustainable production:

Hållbar produktion - en satsning inom FFI

Closed 13 December 2016

Är ni en forskningsorganisation eller ett företag med en projektidé som svarar mot utmaningen att producera nya produkter, komponenter och material i en hållbar process? Med det här erbjudandet vill vi skapa fler möjligheter för fordonsindustrin att använda innovationer och forskningsresultat inom hållbar produktion för att nå de transportpolitiska målen i Sverige. Vi vill uppmuntra initiativ som ökar kompetensen i fordonssektorn och skapar utveckling med hjälp av innovation och forskning i samverkan.

The offer in brief

Vad kan man söka för?

Forsknings-, innovations- och utvecklingsprojekt som svarar på utmaningarna beskrivna i färdplanen för FFI Hållbar produktion

Vem kan söka?

Forskningsorganisationer, företag, offentliga och ideella organisationer. Varje enskilt projekt kräver minst 25 procent medfinansiering från näringslivet.

Hur mycket kan sökas?

Ingen gräns på maxbelopp men riktlinjen för maximal stödnivå är 50 procent av den totala projektbudgeten.

Viktiga datum

 • Vad handlar erbjudandet om?

  Programrådet för Hållbar produktion har i färdplanen identifierat sex programområden som projektförslagens forsknings- och utvecklingsinsatser bör koppla till.

  • Nya produkter med hög livscykeleffektivitet: förmåga att hantera nya produkter och material i produktionssystemet
  • Konkurrenskraft: kostnadseffektiva nya produktionssystem i ett globalt perspektiv
  • Miljö: miljöneutral produktion och kretslopp för restprodukter och energi.
  • Kvalitet: säkerställd önskad kvalitet
  • Ledtid: kortare ledtid genom hela försörjningskedjan i utveckling och produktion
  • Flexibilitet: tillräckligt flexibla produktionssystem för efterfrågade komponenter

  Programmet Hållbar produktion är en del av det strategiska samverkansprogrammet Fordonsstrategisk forskning och innovation (FFI).

  Övergripande mål

  De övergripande målen för FFI är att:

  • Minska vägtransporternas miljöpåverkan
  • Öka trafiksäkerheten
  • Stärka fordonsindustrins internationella konkurrenskraft

  Del av ett strategiskt samverkansprogram

  Programmet Hållbar produktion är en del av det strategiska samverkansprogrammet Fordonsstrategisk forskning och innovation (FFI).

  Passar erbjudandet ert projekt?

  I det här erbjudandet vänder vi oss till er som vill starta ett forsknings- eller innovationsprojekt som adresserar milstolpar och målsättningarna beskrivna i färdplanen för Hållbar produktion. Ni hittar färdplanen bland dokumenten längre ner på sidan.

  Om ni en forskningsorganisation eller ett företag med en projektidé som svarar mot utmaningen att producera nya produkter, komponenter och material i en hållbar process är ni välkomna att söka finansiering i detta erbjudande.

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller information om projektet, projektparter och budget. Till formuläret bifogar ni också de efterfrågade bilagorna.

  Instruktioner och mallar

  Det är viktigt att ni läser våra instruktioner och använder våra mallar när ni ansöker.

  Instruktioner och mallar för ansökan inom FFI

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det kan ta tid att göra en ansökan. Eftersom er ansökan sparas kan ni börja fylla i era uppgifter i god tid och sedan göra ändringar tills ni skickar in den.

  Frågor?

  Kontakta gärna någon av oss om ni har frågor kring delprogrammet.

  Bengt Larsson

  Administrative issues

  08-473 31 14

  Ida Langborg

  Call for proposal responsible

  08-473 30 77

  Vinnovas IT-support

  Technical questions about our e-service portal

  +46 8 473 32 99

  Selection of fund­ed pro­jects

  Project title Coordinator Grant Status Reference number
  Framväxande digitala teknikers tillämpbarhet som plockstöd inom materialhantering CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG SEK 500 000 Completed 2016-05477
  A simulation based guide to machinability assessment CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG SEK 5 550 000 Ongoing 2016-05397
  LAWA - Production friendly solutions for laser welding of aluminium Swerim AB SEK 4 410 000 Ongoing 2016-05464
  PROcess SImulation of COMPression moulding - PROSICOMP RISE SICOMP AB SEK 6 300 000 Ongoing 2016-05417
  Plasma treatment before painting on plastics, Laplas RISE IVF AB SEK 4 553 000 Ongoing 2016-05398
  ReLed-3D Resource efficient flexible production in the automotive industry through additive metal manufacturing RISE IVF AB SEK 3 749 000 Ongoing 2016-05418
  Page statistics Reference number 2016-04640