FFI - Sustainable production:

Hållbar produktion inom transportindustrin

Closed 12 December 2014

FFI - Hållbar produktion 2014-12-12

Viktiga datum

 • Påbörja ansökan i god tid

  Frågor?

  Bengt Larsson

  Administrative issues

  08-473 31 14

  Ida Langborg

  Call for proposal responsible

  08-473 30 77

  Vinnovas IT-support

  Technical questions about our e-service portal

  +46 8 473 32 99

  Selection of fund­ed pro­jects

  Project title Coordinator Grant Status Reference number
  QSkruv - Kvalitetssäkrad Skruvmontering Swerea IVF AB SEK 3 000 000 Completed 2014-06247
  Line information system architecture 2 Smart event-driven services KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN SEK 3 750 000 Completed 2014-06258
  Effektivt produktionssystem för invändig lågfriktionsbehandling av komponenter Applied Nano Surfaces Sweden AB SEK 2 531 000 Completed 2014-06236
  Page statistics Reference number 2014-05309